Creatieve Communicatie

Creatieve Communicatie

De Opleiding CREATIEVE COMMUNICATIE biedt drie holistische studierichtingen aan:

1) KINDERTEKENDOCENT (2 jaar)
2) KINDERCOACH BEELDEND ( 3 jaar )
3) KINDERTEKENTHERAPEUT (4 jaar)

Tekenen met en voor kinderen van 3 tot 12 jaar
verkennend - verdiepend - specialistisch - praktijkgericht


Zie ook onze aparte website:
http://www.creatievecommunicatie.org

Het is mogelijk om slechts een, twee of drie jaren te studeren.
Mocht je al werken met kinderen vanuit een adere discipline is het 1ste jaar, het verkenningsjaar, met zijn vele inspirerende werkvormen en evaluaties genoeg. Hierdoor kun je verandwoord met de beeldtaal van kinderen werken en hun fantasie en scheppend vermogen verrijken.
Als je alleen maar tekenlessen en workshops wil geven, dan stop je na twee jaren.
Je kunt altijd later nog het Therapeuten diploma halen.

4-jarige opleiding Creatieve Communicatie

Tekenen in dienst van zelfontplooiing en zelfinzicht

Het eerste jaar is verkennend.
Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten.
Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.
Afsluiting met een certificaat van je competenties.
Zie het volledige programma: 1ste jaar Creatieve Communicatie

Het tweede jaar is verdiepend.
Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen.
Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een ouderavond geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren.
Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens
Afsluiting met het diploma Kindertekendocent
Zie het volledige programma: 2de jaar - KINDERTEKENDOCENT Creatieve Communicatie
of 3de jaar - KINDERCOACH BEELDEND

Het derde en vierde jaar zijn specialistisch.
Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema’s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal, gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten.

De kindercoach beeldend (KCB) werkt individueel met een kind (van 6 tot 16 jaar) of meerdere kinderen uit een gezin, of soms met het hele gezin in periodes van crisis of teveel stress. Door de situatie van het doel of de klacht uit te tekenen en hierover te counselen komt er inzicht en meer begrip voor elkaar.

Het 3e jaar begint met 8 dagen autobiografisch werken en dan 5 leertherapie- dagen bij een docent van de opleiding. - De laatste 7 lessen maak je een start met kindertekentherapie (zie het rooster op www.kolam.nl).

Het 4e jaar ga je het vak kindertekentherapie goed uitdiepen vanuit verschillende doelgroepen en vanuit theoretische achtergronden bij de diverse psychologische processen. Ook volg je 5 supervisiedagen.
Je oefent met medestudenten en met kinderen, waarbij je een casusmap opbouwt die je aan het eind van het jaar presenteert.


Zie het volledige programma: 3rde jaar Creatieve Communicatie

HET MAKEN VAN EEN BEHANDELINGSPLAN VOOR DE HULPVRAAG.

gesprek op papier

Nadere informatie kunt u aanvragen via ons contactformulier op de CONTACT pagina.


Inschrijven via : http://www.kolam.nl

Zie het lesrooster op:
http://www.kolam.nl/Lesroosters.html

Docenten Creatieve Communicatie

Lisa Borstlap - Tonny Mastenbroek

LISA BORSTLAP - Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve communicatie - INSTITUUT VOOR KLANK EN VORM