Tekstversie
STUDIERICHTINGEN -
Basistraining -
Tekendocent
Coach beeldend
Tekentherapeut -
CREATIEVE COMMUNICATIE -
Aanmelden+toelating:
Algemene informatie:
Doel van de Opleiding
Studieroutes
Zorgverzekeraars
Lesroosters
CONTACT
Nieuwsbrief
Opleidingsstructuur -
Aanmeldingsprocedure
Inschrijfformulier
Inschrijfvoorwaarden
Studiegids
Klachtenregelement
CRKBO registratie
22 april Oervrouwen kleien - Lisa Borstlap
3 juni - Aboriginal kunst - Ingeborg v.Dijk
31 mei Dementie - Lisa Borstlap+Tonny Mastenbroek
24+25 juni 2015 Hundertwasser
Kunstzinnig jaar 2015
Kunstacademia
Beeldverhalen - data volgen later
Kinderatelier - start evtl. in zomer
Studiedag a la Kandinsky - data volgt
21 juni 2015 Introductiedag voor de opleidingen
27 sept.2015 Introductiedag voor de opleidingen
Lisa Borstlap-directrice
De Kolam-de schoolgebouwen
Kolam-tekenschool
Tekentaal -
Beroepsvereniging Tekentaal
Docentenroute - Open Atelier
Kunstroute 2014
Beeldverhalen
Masterclass jan.2012
Hundertwasser workshop
Kandinsky tekeningen van Lisa
Kandinsky workshop febr.2010
Klimt workshop
Introductiedag Kinderjaar
1.jaars Les 1: De Golfbeweging
Chakra cursus
Rituele Kunst
Poppen workshop
Mandala's Walburgkerk
Iconen workshop
Credits

Deze website is gemaakt door:

DANNY BECHER

INSTITUUT VOOR KLANK EN VORM
OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
CREATIEVE COMMUNICATIE

met het programma Web to Date 4
http://www.multimueller.de/

Printerversie