Fotos v.d.Opleiding

Foto archief van de opleiding

op http://www.genezendtekenen.org is een foto archief ingericht met documentatie van studiedagen, cursussen en workshops die naast de opleiding hebben plaatsgevonden zoals:
Kandinsky, Hundertwasser, Klimt, Iconen, Beeldverhalen, Rituele kunst, Mandala tekenen e.a.

Zie ook fotos van eerdere studiedagen:
Beeldverhalen
Hundertwasser

LISA BORSTLAP - Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve communicatie - INSTITUUT VOOR KLANK EN VORM