1ste jaar - VERKENNINGSJAAR
2de jaar - KINDERTEKENDOCENT
2de jaar - KINDERCOACH BEELDEND
3rde jaar - SPECIALISATIEJAAR
4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT
De basistraining van de opleiding

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN - BASISTRAINING

Genezend tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen. maar het blijkt dat volwassenen deze behoefte nog steeds hebben. Genezend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer. Het helpt jezelf weer vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.
De tekening is een projectieveld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie opgehengeld en zichtbaar gemaakt en de specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen.
De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn. Het doel is altijd opheldering ervaren van wie je bent in je authentieke zelf.

DE BASISTRAINING
De basistraining Genezend Tekenen duurt 2 jaar
en is verplicht en onmisbaar als je je diploma als coach beeldend, holistisch tekendocent of tekentherapeut wilt halen. Het legt in 2 jaar een stevig fundament om je eigen stijl en methode in een van deze afstudeer richtingen te realiseren.

1ste studiejaar - Basistraining

HET EERSTE JAAR VAN DE BASISTRAINING
is verkennend, onderzoekend en ervaringsgericht.

Je gaat door de vele oefeningen en thema’s zelf ervaren wat het genezend tekenen doet. Je werkt aan diverse thema’s, die het basisgereedschap
vormen voor je vak
. Elk thema staat in relatie met
lichaamsfuncties die je op de lesdag oefent en leert beheersen
door met je proefpersoon hieraan te werken.


 

Psychologische, filosofische en cultuurhistorische aspecten wisselen elkaar af en maken ieder thema tot een boeiende speurtocht. In elke les doe je ook een non verbaal gesprek op papier met een medestudent om zowel via de tekentaal en je mimiek te communiceren. Deze nonverbale communicatieve werkvormen ontlasten het brein en stimuleren spontaniteit en intuïtie.
Van de vier huiswerktaken wordt ook een kunstzinnig werkstuk gevraagd waarin je kunt experimenteren met je eigen vindingrijkheid. Je wordt mondiger, assertiever en kundig door het toenemende zelfvertrouwen van het veledoen en ervaren binnen de veiligheid van een vaste groep.
In alle verdere studiejaren grijp je terug op de basisvaardigheden en thema’s van dit eerste jaar.
Je sluit het 1ste jaar af met een eindpresentatie.
Je hebt dan al ca 70 huiswerktaken gemaakt, waaronder relatietekenen met proefpersonen, vele creatieve vaardigheden, zelfreflecties, mooie kunstwerkjes uitgevoerd en indrukwekkend veel procesmatige zelfexpressie laten zien.

De inhoud van deze basistraining is zo veel omvattend dat je er voort- durend inhoudelijk uit kunt putten tijdens je verdere studie en later als naslagwerk voor eigen praktijk.
Je kunt je ook uitputten door teveel te willen doen, te gedreven te zijn.
Leren gedijen en ontspannen, er innerlijk ruimte voor maken, hoort dus bij je basistraining. Een juiste balans vinden tussen uitvoeren en verwerken, scheppen en ordenen blijft belangrijk. Je vult als het ware een geweldige rugzak, die je overal intern meedraagt als innerlijke rijkdom aan vaardigheden.


 

Tijdens je basistraining maak je vele prachtige, indrukwekkende en energetische kunstwerken die je als naslagwerk gebruikt en in eigen praktijk ophangt als inspiratiebron ook voor anderen.
Je kan in eigen huis een nieuwe sfeer creëren met al je diverse expressievormen en je familie en vriendenkring ermee verrijken.
Sommige studenten merken dat ze kunstenaar zijn geworden vanuit deze helende visie en gaan exposeren en boeken schrijven over de aangeleerde thema's.
Je gaat vanaf de eerste studiedag al met een zelfgekozen proefpersoon werken, dit kunnen ook meerdere zijn. Je krijgt hierover zorgvuldige instructies omtrent je eigen verantwoording en dat van je proefpersoon.
Je doet veel zelfonderzoek rond het geven van teken en schilder- opdrachten
(ook klei, collages enz. al het beeldende werk) met name:
- observatiemethodes, ook bij relatietekenen en lichaamswerk
- het stellen van ethische vragen: je invoelend psychisch vermogen
- het respectvol aangaan van ervaringsuitwisseling met de nodige geheimhouding van informatie
- het getekende koppelen aan het lichaam en leven van de proefpersoon (je latere student of cliënt)
- het goed afronden en weer emotioneel normaliseren na een proef tekensessie
- voortdurende zelfreflectie beoefenen over hoe je denkt, wat je voelt en uit welke impuls, of overtuiging je handelt.

Een verslag van deze oefentekensessies vormt altijd onderdeel van je huiswerk,
evenals een kunstzinnig werkstuk rond het dagthema.


JE EINDPRESENTATIE VAN HET EERSTE STUDIEJAAR
Aan het einde van het eerste basisjaar geeft iedere student een eindpresentatie van een half uur. Hierbij worden vaak familie en vrienden uitgenodigd en sta je dus voor een groep van ca 30 a 40 toehoorders, die ook graag even iets mee willen doen van hetgeen je vertelt. Je geeft dan een ervaringsgerichte opdracht aan je publiek. Ook richt je een presentatietafel in met je mooiste werkstukken en scriptie over het thema. De meeste studenten hebben nog nooit voor publiek een presentatie gehouden of hun werk geëxposeerd.
Iedere deelnemer geeft je schriftelijke feedback.
Hierdoor krijg je veel zelfvertrouwen en ondersteuning uit de groep.


 

2de studiejaar - Basistraining

IN HET TWEEDE JAAR VAN DE BASISTRAINING
werk je via de beeldtaal aan je autobiografie en gaat je inleven in alle leeftijdsfasen
om daar later mee aan de slag te gaan, als docent, persoonlijke coach of
therapeut. Je maakt wel 26 tekeningen waar geen foto’s van zijn, zoals voor de geboorte, tijdens je verblijf in de baarmoeder, je geboorte enz. Via inductie ga je terug naar oeroude herinneringen die heel bruikbaar blijken en inzicht geven waarom je in dit gezin en deze tijd in dit land geboren bent en wat je missie in dit leven is.


 

Je leert je eigen tekentaal lezen en beschrijven volgens methodische handvatten. Ook teken je en doe je zelfreflecties over de verschillende leeftijdsfasen en wat daar kenmerkend aan is. Hierdoor wordt je eigen geschiedenis zorgvuldig in beeld gebracht, vol anekdotes over je vele subpersonen.
Je leert onder begeleiding veelvuldig tekeningen lezen in kleine groepen en de hulpvraag stellen.
Je ontwerpt alvast tekenlessen en workshops voor alle leeftijdsgroepen zodat je gaat voelen waar je het meeste affiniteit mee hebt. Wil je later met kinderen, pubers, adolescenten, jonge of rijpere volwassenen werken of liever in een centrum voor ouderen of in de terminale zorg? Met je medestudenten werk je deze lessen interactief uit en draagt ze voor aan je groep op school.

LEERTHERAPIE (tweede deel van de basistraining)
Tot de zomer van dit 2de jaar, studeer je op school en leert vooral de tekentaal goed lezen en vertaalslagen maken naar het lichaam en de levenssituatie. Het is de kunst van bevragen en doorvragen!
Na de zomer ga je in de leer bij een tekentherapeut aan huis om het vak te ondergaan in een klein groepje van maximaal 4 studenten. Je ondergaat dan zelf tekensessies en bent actief betrokken bij andermans sessies.
Deze worden intensief nabesproken. Je eigen getekende en beschreven autobiografie wordt daarbij ingezet als uitgangspunt. De verdieping van de tekentherapie begint dus aan het einde van de basistraining met een leertherapietraject van 7 studiedagen om de 2 weken. Je leert sessieverslagen maken en zelfreflecties schijven over het sessieproces, met al je weerstand en schaduwkanten.. Het helingsproces wat je doormaakt en de vele manieren van observatie, zijn nodig om je straks in anderen in te leven. Je voelt en ziet dan hoe
veelzijdig en diepgaand de tekentherapie werkt.
Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat je te wachten staat. Begrippen als projectie, sturende overtuigingen, overdracht en tegen overdracht worden dan heel duidelijk. Je leert hier adequaat op te reageren.
Je ziet hoe de leertherapeut oud zeer, blokkades en weerstand van de student ombuigt of verbreekt. Je kunt bijvoorbeeld te gehecht raken aan je levensdrama, waardoor je geen energie meer hebt voor het nu en hier en chronisch moe bent. Wat een winst als dat patroon doorbroken wordt!

Printerversie