1ste jaar - VERKENNINGSJAAR
2de jaar - KINDERTEKENDOCENT
2de jaar - KINDERCOACH BEELDEND
3rde jaar - SPECIALISATIEJAAR
4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT
opleiding tot coach beeldend

COACH BEELDEND

DERDE STUDIEJAAR OPLEIDING GENEZEND TEKENEN:
JE WORDT OPGELEID TOT HET BEROEP COACH BEELDEND
VANUIT EEN HOLISTISCH MENSVISIE.

In 20 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen na de basistraining van 2 jaar

WERKVORMEN EN LEERDOELEN PER LESDAG
Studenten zijn elkaars cliënt en coach tot aan les 15.
Je krijgt greep op de koppeling tussen een gesteld doel of wens, het kiezen van materiaal, technieken, thema’s en procesvoering en zorgvuldig overwogen bijpassend lichaamswerk.
De CB profileert zich vanuit zijn vakmatige inzicht en kwaliteiten, kan mensen individueel begeleiden via de tekentaal rond hun persoonlijke doelen, zonder therapeut te zijn.


 

Je werkt als zelfstandig ondernemer en bent lid van de beroepsvereniging voor tekentherapeuten.
Je specialiteit is dan het geven van korte consulten van ca. 30 min. waarin je:
 direct het doel laat tekenen en van hieruit samen een behandelplan maakt van 6 sessies van 30 min.
 De 5-voudige sessiestructuur hanteer je en kunt zowel verbaal als schriftelijk verslag geven.
 Je hebt inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van je cliënt en kan hem confronteren en honoreren, bewust maken van zijn patronen en denk vermogen ( hoe hij de tekening opbouwt en wat hij weglaat)
 Je werkt met divers materiaal en technieken: tekenen, schetsen, schilderen, boetseren, collages,
 Je verwerkt woord/beeld processen, die je op maat en efficiënt moet inzetten gezien het snelconsult
 Je werkt met systeem opstellingen, mindmappen, heelbeelden, symbolen, metaforen, tijd/ruimte en polariteitmandala’s, maar vooral met het opruimen van obstakels; “ruis en gruis”= ieder die zich met het doel bemoeit, ook de kleine stemmetjes in je eigen hoofd.
 Je gebruikt het energetisch tekenen, figuratief, perspectief, kleur beleven, kleursjaaltjes,
emotiestokpoppen, om de cliënt met zijn eigen onderhuids emoties te confronteren en te laten ventileren.
 Je bent specialist in het werken met metaforen, subpersonen en weet die te vertalen naar levensthema’s, en situaties. Het samen lezen van die tekentaal is zeer verhelderend.
 Je bekwaamt je in voice-dialogue, rollenspel en stemwerk, en zorgt dat dit steeds veilig wordt afgerond, zodat de cliënt niet in een rol blijft hangen.
 Je hanteert vele soorten van counsel- en gesprekstechnieken, tijdens familie en gezinscoaching;
 Je geeft teambuilding in bedrijven rond gemeenschappelijke doelen.
 je maakt adequaat gebruik van moderne meditatie, visualisatie en geleide fantasie technieken.
 Je bent je bewust van je beroepsethiek en attitude, blijft vriendelijk, empathisch en zakelijk ook aan de telefoon. Nabijheid en afstand kun je goed aanvoelen en hanteren.
 Je kunt uitleggen waar de beelden vandaan komen (psychosynthese model) en hoe je je eigen werkelijkheid kunt scheppen zodra je bewust wordt van remmende overtuigingen en die weet om te buigen naar je eigen authentieke zelf. Niet alle gestelde doelen passen bij je; je wordt vaak geleefd en doet het huiswerk van een ander, zonder dit in de gaten te hebben.
 Je helpt de cliënt te differentiëren tussen zijn werkelijkheid en illusies, zonder zijn dromen te ontkrachten
 Wat is wel en niet haalbaar en welke grondhouding, strategie en geduld is er nodig om ook het onmogelijke in een bepaalde mate en vorm te realiseren, blijf je onderzoeken.
 Je leert de cliënt om te gaan met zijn beperkende zelfbeeld, hangovers, en eigenaardigheden.
 Je blijft je verdiepen in wetenschappelijk en alternatief onderzoek rond het conflict tussen denkmodellen en het onvermogen ze te realiseren. (mooie voorbeelden zie je in politiek Nederland!)
Iedereen wil immers de betekenis van zijn eigen tekening begrijpen en de kracht van de opgeslagen beelden, beschikbaar maken.
Tekenen is een scholingsweg voor zelfinzicht en groei.

Competenties die je gaat ontwikkelen en doelen die je kunt halen zijn:
Psychologische vaardigheden:
 Je eigen levensdoelen onderzoeken en begrijpen waar het misging. (voortzetting autobiografisch jaar)
 Achter het doel van je cliënt leren staan; kunnen motiveren of terughouden.
 Streng, vastberaden en confronterend durven zijn omwille van het doel.
 “Ruis en gruis” opruimen die het doel vertroebelen of geloofs- overtuigingen uitspreken die het doel vertekenen of belemmeren.
 Zakelijk durven zijn, toekomstgericht; een contract leren opstellen en bijstellen als de cliënt verder wil of afhaakt.
 Leren inschatten hoe complex een gesteld doel vaak is; subdoelen en de wil aanpakken; op een lijn komen tussen denken, voelen en willen.
 Karakterstructuren leren kennen en herkennen van jezelf en je cliënt.
 Leren omgaan met kritiek en lastige vragen van je cliënt. Leren doorvragen associëren en dissociëren!
 Kunnen uitleggen waar de beelden vandaan komen (psychosynthese model)
 Eigen voorbeelden uit je leven inzetten om iets toe te lichten.
 De cliënt mag je leren kennen en jij de cliënt. Blijvend coachen. Nazorg bieden. Afstand bewaken

Groepsprocessen begeleiden rond gestelde doelen
* Voor een groep staan, jezelf profileren als coach beeldend,
ingaan op vragen.
* Tekenopdrachten ontwerpen die aansluiten op de doelen uit een groep!
* Interactief groepswerk doen en groepsprocessen kunnen begeleiden.
* Doelgroepen en leeftijdsfasen die je gaat coachen onderzoeken.
* Teambuilding workshops ontwerpen en hiermee PR doen
* Leren doorvragen en leren stoppen. Strategie en eigen stijl ontwikkelen.
* Trouw zijn aan je beroepsprofiel en je beroepsethiek.

Verbale, methodisch- didactische en technische vaardigheden
* Stem en lichaamstaal bewust worden en bijstellen/gaan oefenen!
* Sessies leren ontwerpen vanuit een 5-voudige holistische benadering
* Een heldere tekenopdracht geven. Materiaal advies geven en uitleggen
* Ervaringen peilen feed-back geven,
aanmoedigen en troosten als het mis gaat.
* Effectieve evaluatievragen leren stellen vanuit de tekenopdracht
en waarneming.
* Thuis 4 sessies doen met dezelfde PP rond een doel.


 

Tekentaal lezen, eerste indruk verwerken en vertalen
* Tekeningen vlot lezen in de sessie vanuit kracht-zwakte e.a modellen, zoals k.i.e.s.t.
* Gebruik maken van inductietechnieken:
visualisatie, geleide fantasie en stiltes, invoeren.
* De tekentaal kunnen internaliseren om deze te herscheppen:
het wordt je werkelijkheid!
* Gebruik maken van de schaduwaspecten, kernkwadranten,
nlp en life-coach enquête enz
* Kleur en tekentechnieken beheersen en kunnen overdragen.
Inschatten wat haalbaar is
* Kop en staart in je coachsessie beheersen en de tijd bewaken.
( 30 minuten per sessie!)
* Tekenvaardigheid ontwikkelen zodat je dit stapsgewijs kunt overdragen
* Figuratieve en energetische tekenvaardigheid afwisselend kunnen inzetten in een sessie
* Schildertechnieken eigen maken,
werken op verschillend materiaal voor de CB sessie
* Met collagetechnieken en bijzondere psychologische thema’s kunnen werken.


 

creatieve communicatie

Lichaamswerk doen gericht op het doel en rond de tekenervaring
* Het lichaam durven aanspreken en betrekken in elke sessie.
* Zelf goed soepel en flexibel zijn omdat je het voordoet en meedoet met de cliënt.
* Lichaamswerk doen als groepservaring, vanuit het zitten, staan, in de kring of in paren
* Steeds overwegen welk lichaamswerk bij welke tekenervaring hoort.
* Het verband leren ervaren tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand en geest = holistisch!


 

Eigen praktijk opzetten:
* Folder en visitekaartje maken.
Hoe ziet je sessieruimte eruit? PR leren doen!
* Materiaalkennis beheren en berekenen;
Voor je sessiereeks budget kunnen maken
* Op aanvraag van een doelgroep een teambuildingsplan kunnen ontwerpen.
* Een lezing kunnen geven voor een bepaalde doelgroep over je vak als CB
* Open atelier kunnen organiseren aan huis om individuele doelen te kunnen begeleiden, of als nazorg voor de cliënt na een reeks sessies. Lotgenoten aanspreken
* Er verzorgd en mooi uitzien!
Zorgdragen voor eigen energie, levenstijl en agenda.
* Uitwisselen met collega’s over bijzondere doelen.
Bereid om onderzoek te doen.
* Ruimte maken in je werk is ruimte scheppen in jezelf: hoe doe je dat!


 

Printerversie