1ste jaar - VERKENNINGSJAAR
2de jaar - KINDERTEKENDOCENT
2de jaar - KINDERCOACH BEELDEND
3rde jaar - SPECIALISATIEJAAR
4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT
Doel van de Opleiding

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding in iedere studierichting is:
 Via creatieve processen, lichaamswerk en bewustwording aan jezelf werken om later met anderenhetzelfde te doen.
 Een boeiend en modern vak te leren waarbij de beeldvorming en inzicht van de mens centraal staat.
 Een zelfstandige maatschappelijk betrokken praktijk opzetten.
 Studenten jong en oud, via tal van creatieve werkvormen te begeleiden in hun doelstellingen tot zelfheling, zelfrealisatie, zelfinzicht en optimalisering van hun competenties.
 Met cliënten te counselen via de tekentaal rond hulpvragen, de zin van ziekte, relaties en werk.
 Probleemoplossend coachen via de beeldtaal en doelgericht werken, waarbij “ruis en gruis” geëlimineerd worden. Een kracht-zwakte analyse geeft daarbij houvast en richting in het behandelplan.
 Hulpvragen van ouders en kinderen uit te diepen, hun onderlinge relatie te verbeteren, inzichten, zelfvertrouwen en hun zelfbeeld te vergroten via creatieve werkvormen.
 Ambulant en in eigen praktijk werken met groepen, gezinnen, bedrijven en individueel.
 Het gestoorde zelfbeeld rond psychiatrische stoornissen in balans te brengen door bestaansrecht te doorleven via energetische werkvormen en inducties.

De opleiding hanteert het werkmodel van de psychosynthese en put uit vele psychologische en cultuurhistorische mensvisies. De student kan zich zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelen. - De opleiding werkt volgens interactieve leerprincipes waarbij de student kennis, inzicht, vaardigheden, een beroepsmatige houding en groepsprocessen leert toepassen. Per dag worden thema’s aangeboden en ondersteunt in een schriftelijke module van 30 tot 70 pagina’s achtergrondinformatie, oefeningen en werkthema’s met praktijkvoorbeelden.


 

Printerversie