Studierichtingen van de opleiding

Studierichtingen - Opleiding GENEZEND TEKENEN

De studierichtingen in de Opleiding GENEZEND TEKENEN:

1. Holistisch Tekendocent (3 jaar)
2. Coach beeldend (3 jaar)
3. Tekentherapeut (4,5 jaar)

Structuur van de opleiding
De basistraining van twee jaar is voor iedereen gelijk en verplicht
Zie nadere informatie: Basistraining

1) HOLISTISCH TEKENDOCENT

1) HOLISTISCH TEKENDOCENT:
NOG EEN JAAR STUDEREN NA DE BASISTRAINING

In een jaar wordt je klaargestoomd om holistisch docent te worden vanuit o.a. de psychosynthese visie en vele mensbeeldvisies. Je krijgt greep op de koppeling tussen materiaal, technieken, thema’s en procesvoering.
Werken in een open atelier situatie wordt uitgespeeld en hoe je een eigen praktijk opzet. Lichaamsgericht werken en de tekening op lichaamsniveau ervaren staat hoog in het vaandel. Er wordt een praktijk en theorie examen afgelegd en je geeft open lessen aan publiek op school - Hierbij wordt je nog begeleid door je docenten en medestudenten die allemaal feedback geven.
Het diploma tekendocent vanuit een holistische werkwijze geeft je een breed spectrum aan maatschappelijke functies die in de lessen goed onderbouwd worden. Je beroepsprofiel vertaal je in folders en een visitekaartje.
Je kunt tijdens de opleiding van 4½ jaar twee diploma's halen.
Tekendocent

2) COACH-BEELDEND

2) JE WORDT OPGELEID TOT HET BEROEP COACH BEELDEND
VANUIT EEN HOLISTISCH MENSVISIE.


In 20 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen na de basistraining van 2 jaar

COACH BEELDEND

3) TEKENTHERAPEUT

3) Het vak TEKENTHERAPEUT
DUURT NOG 2½ JAAR NA DE BASISTRAINING.


De verdieping van de tekentherapie begint aan het einde van de basistraining
met een leertherapie periode van 7 studiedagen om de 2 weken waarbij je eigen getekende en geschreven autobiografie wordt ingezet als rode draad.
Samen met 3 a 4 studenten onderga je, bij een erkende tekentherapeut aan huis, iedere keer een sessie en maakt sessieverslagen.
Het helingsproces wat je dan doormaakt is nodig om je straks in anderen in te leven. Je voelt en ziet dan hoe veelzijdig en diepgaand de tekentherapie werkt.
Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens
tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat je te wachten staat.
Tekentherapeut


Studierichtingen- CREATIEVE COMMUNICATIE:

In dit 4-jarige studieprogramma, kun je 3 diploma’s halen:
na 2 jaar: Diploma KINDERTEKENDOCENT
na 2 jaar: Diploma KINDERCOACH BEELDEND
na 4 jaar: Diploma KINDERTEKENTHERAPEUT


tekenen met en voor kinderen van 3 tot 12 jaar
verkennend - verdiepend - specialistisch - praktijkgericht


zie het volledige programma:
4-jarige opleiding Creatieve Communicatie

Het is mogelijk om slechts een, twee of drie jaren te studeren.
Mocht je al werken met kinderen vanuit een adere discipline is het 1ste jaar, het verkenningsjaar, met zijn vele inspirerende werkvormen en evaluaties genoeg. Hierdoor kun je verandwoord met de beeldtaal van kinderen werken en hun fantasie en scheppend vermogen verrijken. Als je alleen maar tekenlessen en workshops wil geven, dan stop je na twee jaren. Je kunt altijd later nog het Therapeuten diploma halen.

Het eerste jaar is verkennend.
Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf. Ook doe je onderzoek naar het kind in jezelf en tekent autobiografisch over je eigen kindertijd.
Zie uitgebreide informatie: 1ste jaar VERKENNINGSJAAR Creatieve Communicatie

Het tweede jaar is verdiepend.
Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft.
Hiermee ontwerp je themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen.
Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een ouderavond geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren.
Je sluit af met een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens.
Zie uitgebreide informatie: 2de jaar - KINDERTEKENDOCENT Creatieve Communicatie
en: 2de jaar - KINDERCOACH BEELDEND Creatieve Communicatie

Het derde en vierde jaar zijn specialistisch.
Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag. Sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind. Daarnaast leer je vele bijzonder effectieve sessievormen, rapporteren en casusbesprekingen rond het voortdurend lezen van de tekentaal. Afgewisseld met nog eigen creatieve werkvormen, leer je de tekentaal op een professionele manier hanteren, zodat je een consultatiebureau kunt starten.
Zie uitgebreide informatie: 3rde jaar SPECIALISATIEJAAR Creatieve Communicatie

Het 3e jaar begint met 8 dagen autobiografisch werken en dan 5 leertherapie- dagen bij een docent van de opleiding. - De laatste 7 lessen maak je een start met kindertekentherapie (zie het rooster op www.kolam.nl).

Het 4e jaar ga je het vak kindertekentherapie goed uitdiepen vanuit verschillende doelgroepen en vanuit theoretische achtergronden bij de diverse psychologische processen. Ook volg je 5 supervisiedagen.
Je oefent met medestudenten en met kinderen, waarbij je een casusmap opbouwt die je aan het eind van het jaar presenteert.

STUDIEROUTES-overzicht

VERDER STUDEREN IN DE KOLAM

BETEKENT STUDEREN OP MAAT. Zie de complete overzicht:
Verder studeren op maat in de Kolam [28 KB]

LISA BORSTLAP - Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve communicatie - INSTITUUT VOOR KLANK EN VORM