1ste jaar - VERKENNINGSJAAR
2de jaar - KINDERTEKENDOCENT
2de jaar - KINDERCOACH BEELDEND
3rde jaar - SPECIALISATIEJAAR
4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT
opleiding tot tekendocent

Tekendocent - het derde studiejaar

HOLISTISCH TEKENDOCENT
20 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen na de basistraining van 2 jaar.
Je wordt in dit jaar opgeleid tot het beroep Holistisch Tekendocent.
Mensen met de wens zich beter uit te drukken, maar ook
met klachten, problemen, crisis of lichamelijk lijden
komen makkelijker naar een tekencursus dan een veel
duurder individueel consult.


 

Zij werken in de tekenles aan diverse levensthema’s die door de groep herkend worden en inzicht, acceptatie en troost bieden in hun relaties en levenssituaties. Tekenen en het opladen met kleur en energie is zelfvervullend.
Menige tekenles wordt als een groepstherapie ervaren
waarbij je van elkaars levenswijsheid, oud zeer en de verwerking daarvan via de tekentaal leert. Omdat de tekening over je innerlijke beelden gaat die plotseling zichtbaar worden, kan er veelvuldig gehuild of boos gereageerd worden omdat je voelt dat de tekening een spiegel is van jezelf en precies op maat aanbiedt waar je nog aan kunt werken, wat er nog mist.
De tekendocent biedt hier ruimte voor en helpt via de vele evaluatietechnieken waaronder een kracht-zwakte analyse de tekentaal te doorleven en de vertaalslagen naar verwerking te maken. Daarbij zoekt de docent naar geschikte oefeningen en houdt de groepsdynamiek en veiligheid steeds in de gaten.
Hierdoor blijven studenten alert en komen ook in vervolgtrajecten aan zichzelf werken. Vooral in de bejaardenzorg en geriatrie kan er nog veel opgehelderd en verwerkt worden, waardoor oudere mensen een helder opgewekt leven kunnen leiden.
Wat aangekoekt zit in de celherinnering wordt door het tekenen losgemaakt met verassende resultaten!
Zelfs met blinde mensen kan er getekend en geschilderd worden!
Een betere oriëntatie en innerlijke verrijking zijn verassend, naast de hulpvragen die ze inzetten...
Samen met je leertherapeut wordt gekeken hoe, in welke richting en wanneer je verder kunt studeren.
De leertherapeut kan op verzoek je mentor blijven in je studievervolgtraject.

DE DOCENTENROUTE HOUDT HET VOLGENDE IN:
 Je volgt de basistraining van 2 jaar en de docentenroute van nog maar 1 jaar.
 Je hebt dan al een rijke bagage aan tekenvaardigheid, perspectief, geometrie
en energetische kleur en tekentechnieken en al veel therapeutisch inzicht.
 Je verzamelt constant materiaalkennis en technieken en waarvoor ze optimaal geschikt zijn
 Je leert budgetberekeningen maken en een eigen praktijk opzetten, je eigen administratie bijhouden.
 Het houden van open atelier, thuis of op locatie en het geven van vakgerichte lezingen, hoort bij je vakgebied en dit staat op je website en folder met een duidelijk aanbod aan workshops en cursussen beschikbaarheid en prijzen.
 Je kunt creatief omgaan met levens vragen en thema’s en hebt veel autobiografische werkstukken gemaakt.
 Je hebt hoorbaar leren luisteren naar de ervaringen, vreugde en levenspijnen van anderen.
 Je geeft feedback in een groep over de groepsprocessen over ik-jij-wij vragen die daar leven.
 Je checkt je stem en ademsteun, de klank, melodie, gesticulatie als je voor de groep staat.
 Je hebt al een ruime mensenkennis ontwikkeld en kan je blijvend verwonderen op een efficiënte nuchtere en spirituele manier. Je legt steeds verbanden met de tijdgeest en schoolt je mondiale bewustzijn.
 Je kunt je makkelijk uiten en bewegen in een groep, maakt gebruik van humor, veelvuldig honoreren en confronteren, waardering ontvangen en geven en vooral de tijdsbewaking.
 Je kunt vakkundig en invoelend omgaan met groepsprocessen en weerstand en agressie opvangen en ombuigen naar inzicht en samenwerking. Je kunt verleiden tot en aanmoedigen om stress te ontladen.
 Je hebt leren samenwerken in relatie-oefeningen, nonverbaal gesprek op papier en de corveebeurten tijdens de lesdag. Een opgeruimde zaal en schoon inspirerend materiaal zijn je basiskenmerken.
 Je weet hoe je lichaamswerk toepast bij welke creatieve processen en voelt wat vrije en gerichte expressie is en doet.
 Je hebt lessenreeksen leren ontwikkelen op maat en per doelgroep en weet hoe je actuele informatie kunt verzamelen om altijd “up to date” te zijn.
 Je hebt aan den lijve ervaren wat een creatief proces met je doet en hoe lang dit in je doorwerkt.
 Je begint zicht te krijgen op je schaduwkanten, weerstanden en jouw manier van projecteren.
 Je weet welke negatieve overtuigingen je nog moet afbouwen en welke grondhouding nodig is om fit en positief te blijven.
 Je hebt onderzocht in welke dosering en frequentie creatief bezig zijn gunstig werkt.
 Je bent intelligenter en soepeler geworden in je motoriek, lichaamswelzijn, gevoel en emoties.
 Je geestelijk onderscheidingsvermogen is gegroeid en je kunt heldere evaluatievragen stellen.
 Vrije en gerichte expressie stap voor stap instrueren en begeleiden,
gericht op het gestelde thema of doel.
 Je leest de tekentaal van anderen en helpt deze bewust te maken.
 Je begeleidt evaluaties over de betekenis en de kracht van beelden in relatie tot je lijf,
je emoties, je leven en spirituele doelen.
 Je bent thuis in psychologische en biografische processen en kan filosoferen en kringgesprekken voeren.
 Je bereidt je achtergrond informatie goed voor en hebt een rampenplan achter de hand.
 Je straalt rust en zelfvertrouwen uit en hebt je zaakjes goed en op tijd geregeld.
 In je holistische les hanteer je 4 fasen: uitleven, inleven, structureren en evalueren.
Je hanteert die fasen op een organische manier.
 Je legt verbanden en maakt vertaalslagen vanuit autobiografische gegevens.
 Je leert goed voor jezelf zorgen; gronden, aarden, vanuit de rust en stilte handelen en spreken.
 Je leert overzicht en inzicht bewaken en dagelijkse zelfreflecties en recreatiemomenten houden.
 Je leert van jezelf houden, jezelf voeden, zonder sentimentaliteit waardoor je goed kunt uitdelen.

De tekendocent heeft zich met alle leeftijdsfasen en doelgroepen verbonden en kan doeltreffend op maat cursussen, workshops en lezingen aanbieden. Je hebt al een aantal mooie werkmappen samengesteld en je beschikt al over ca 30 kant en klare inspirerende tekenlessen.

Competenties die je gaat ontwikkelen

en doelen die je kunt halen zijn:

Psychologische vaardigheden:
 Voor een groep staan, jezelf profileren, ingaan op vragen van studenten met een prettige rustige stem.
 Gebruik maken van wisselende kennismakingsrondjes: de student interactief prikkelen vanuit je thema!
 Interactief groepswerk doen en groepsprocessen kunnen begeleiden.
 Mensenkennis tonen: leren omgaan met kritiek en lastige vragen, deze ombuigen naar je thema.
 Kwetsbaar en authentiek durven zijn. Je hoeft niet alles te weten of te kunnen oplossen.
 Voorbeelden uit je leven inzetten om iets toe te lichten.
 Kunnen uitleggen waar de beelden vandaan komen (psychosynthese-model).
 De relatie tussen bewust en onbewust, impulsief, spontaan en intuïtief kunnen uitleggen.
 De student mag je leren kennen professioneel ingaan op persoonlijke vragen.
 Je eigen autobiografische inzichten kunnen inzetten rond kennis over de leeftijdsfasen.
 Doelgroepen en leeftijdsfasen aan wie je les wilt geven onderzoeken op actuele en maatschappelijke thema’s.
 Leren doorvragen en te lange verhalen van studenten leren stoppen.
 Strategie en eigen stijl ontwikkelen binnen het hanteren van de groepsdynamica.
 Achtergrondinformatie verzamelen en boeiend kunnen overbrengen.
 Sfeermakers inzetten: kaarsje, bloemen, muziek, eigen voorbeelden.
 Trouw zijn aan je beroepsprofiel en je beroepsethiek.

Verbale, methodisch-didactische en technische vaardigheden:
* Eigen lessen en workshops ontwerpen vanuit een 4-voudige,
holistische benadering
* Een heldere tekenopdracht kunnen geven.
Materiaal advies geven en uitleggen.
* Tekeningen leren lezen en bevragen in iedere les.
* Ervaringen peilen en delen met elkaar in je tekenles.
* Goede evaluatievragen leren ontwikkelen rond je lesthema en tekenopdracht.
* Gebruik maken van inductietechnieken: visualisatie,
geleide fantasie en stiltes invoeren.
* Kleur-/tekentechnieken beheersen en kunnen overdragen.
Inschatten wat haalbaar is.
* Bordtekenlessen kunnen geven:
kop en staart in je tekenles en de tijd bewaken.
* Tekenvaardigheid dusdanig ontwikkelen dat je dit stapsgewijs kunt overdragen.
* Figuratieve en energetische tekenvaardigheid afwisselend kunnen inzetten.
* Mens- en diertekeningen, portret, perspectief en geometrietechnieken beheersen en aanleggen in presentatiemappen (het meeste uit de basistraining halen)
* Schildertechnieken eigen maken en inspirerende presentatiemappen aanleggen.
* Met collagetechnieken en bijzondere psychologische thema’s kunnen werken.


 

Lichaamswerk doe je gekoppeld aan de tekenervaring met als doel energie opwekken en negatieve emoties laten afvloeien:
 Het lichaam durven aanspreken en betrekken in je les: zelf goed soepel en flexibel zijn.
 Lichaamswerk doen als groepservaring, vanuit het zitten, staan, in de kring of in paren.
 Welk lichaamswerk bij welke tekenervaring of als concentratiehulpmiddel kunnen inzetten
 Het verband leggen tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand, geest en ziel, dit is dus holistisch!
Hier stellen je studenten vragen over.


 

Examen en toetsing

Alle onderdelen die hier volgen moeten voldoende zijn om het diploma te halen:

1) Werken in een open atelier situatie wordt op school al geoefend. Je moet in de stad gaan werven om een eigen praktijk op te zetten, alsof je op een beurs staat ga je met onbekend publiek korte teken- en schilderervaringen aanbieden (hele dag). Er komen zeker 20 geïnteresseerden aan je tekentafel die je aan het werk zet en individueel met het evalueert en op vragen dient in te gaan. Je maakt een eindverslag hiervan.
2) Lichaamsgericht werken en tekeningen op lichaamsniveau ervaren en toelichten staat hoog in het vaandel. Hier krijg je 2 lesdagen voor en beurten in een halve groep. Je beurten worden bijgehouden, ook van het geven van een groepsdynamisch ochtendrondje.
3) Er worden 2 praktijklessen gegeven voor onbekend publiek: een verhalende bordtekenles van 30 min. en een
4) Holistische workshop van 1,5 uur rond een uitgediept thema, waarbij je ook lichaamsgericht werkt.
Het is een hele organisatie om studenten te werven, en je administratie bij te houden, penningmeester en gastvrouw te zijn voor onbekend publiek op school. Er komen jaarlijks veel belangstellenden op af!
5) Het theorie examen bestaat uit 8 toetsen van 30 minuten parate en inzichtelijke vakkennis.
6) Je houdt een lezing aan de hand van een zelfgemaakt heelbeeld voor een specifieke doelgroep.

Bij al deze examenonderdelen en het dagelijks huiswerk van 20 taken wordt je nog begeleid door je docenten en medestudenten die allemaal feedback geven. Je krijgt herkansingen maar moet voor alle onderdelen voldoendes halen en je contacturen van 90% gehaald hebben. Als je dit niet haalt kun je in een volgend jaar de gemiste lessen, toetsen, huiswerkmappen e.d. nog inhalen en alsnog afstuderen.
Binnen 5 jaar moet je de 3-jarige studie hebben afgerond anders wordt opnieuw een intakegesprek gehouden.
Het diploma tekendocent vanuit een holistische werkwijze geeft je een breed spectrum aan maatschappelijke functies die in de lessen goed onderbouwd worden. Je beroepsprofiel vertaal je in folders en een visitekaartje.
Het doel is het opzetten en runnen van een eigen zelfstandige tekenpraktijk.
Je wordt lid van de beroepsvereniging tekentaal en volgt nascholing en een intervisiegroepje.

Eigen praktijk opzetten:

Eigen praktijk opzetten:
 Folder en visitekaartje maken.
 Lessenreeks ontwerpen, PR leren doen!
 Materiaalkennis beheren en berekenen; budget voor je les/workshop kunnen maken. Eigen administratie.
 Op aanvraag van een doelgroep een tekenles op maat en inhoud kunnen ontwerpen.
 Een lezing geven voor een bepaalde doelgroep vanuit de symboliek van de tekentaal.
 Een open atelier organiseren, aan huis of op een vakbeurs kunnen staan voor spirituele ontwikkeling of creatieve communicatie.
 Er verzorgd, fris en mooi uitzien! Je grenzen bewaken!


 

Waar ga je dan werken?

Met het diploma tekendocent kun je als freelancer overal werken.
Bijvoorbeeld in nieuwe tijd centra, volksuniversiteiten, eigen praktijk, in jeugd, ouderen en welzijnswerk. In gevangenissen, tehuizen en naschoolse opvang. Ook in het bedrijfsleven werkt de tekendocent als beeldtaaldeskundig consulent of creatief, lichaamsgericht docent bij teambuilding en groepsprocessen.
De coach beeldend werkt als individueel consulent.
Je werkt als zelfstandig ondernemer en bent lid van de beroepsvereniging voor tekentherapeuten.
Je werkt als zelfstandig ondernemer en leert werven, solliciteren, je eigen boekhouding opzetten en verdient je eerste salaris al op school.


 

Conclusie en algemene doelstelling

Iedereen wil de betekenis van zijn eigen tekening begrijpen en de kracht van opgeslagen beelden, beschikbaar maken.
Tekenen is een scholingsweg voor je bewustzijn en groei. De tekendocent legt de klemtoon op het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfreflectie vanuit een holistische mensvisie.
Het doel is zelfintegratie en vervulling. Tijdens je opleiding ervaar je dat als eigen scholingsweg en ook in de vele huiswerktaken, relatie-tekenoefeningen en groepsprocessen.
Langzaam aan wordt je kunstenaar en leert je werk bezielen en verfijnen.

De tekendocent legt de klemtoon op het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfinzicht vanuit een holistische mensvisie. Het doel is zelfintegratie en vervulling van je persoonlijke doelen, ook binnen je werk en relaties. Tijdens je opleiding ervaar je die doelen als eigen scholingsweg.

Preventieve gezondheidszorg

TEKENEN IN DE PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG
De tekendocent beschikt over een vaardige, ruime mensenkennis en bemiddelt in de harmonie van vormschoonheid, die ieder mens kan ontwikkelen en die zo weldadig, troostend en helend wordt ervaren. Daarom heeft het vak tekendocent ook in de reguliere en complementaire gezondheidszorg een belangrijke functie. Het volgen van tekencursussen werkt preventief bij mensen die eenzaam zijn, depressief of met
chronische klachten te kampen hebben
. Zij vinden steun bij elkaar als de beeldinhoud zichtbaar wordt, omdat het meeste nonverbaal blijft is het zo veilig. Het is een soort intieme herkenning van wat er zich in henzelf afspeelt. Daar zijn geen foto’s van maar wel tekeningen en schilderingen, die als rituele kunst beschouwd worden! Daarbij worden levensthema’s ingezet over verlies en afscheid, rouwverwerking;
schoonheid en troost; familieopstellingen; de schaduw en het zelfhelend vermogen onder de loep; enz.
Tekenen is altijd zelfhelend; je investeert in jezelf, neemt jezelf serieus, ook al ben je aanvankelijk boos of geïrriteerd over de inhoud en je onvermogen om je uit te drukken zoals je het innerlijk ziet! Juist dit onvermogen is vaak de drijfkracht achter het volgen van tekenlessen. Je leert daar stil te staan bij de
gevoelswaarden en herinneringen die een tekening in zich dragen en met wat hulp bij de vertaalslagen
leer je liefdevoller met jezelf om te gaan en jezelf beter te besturen; je leven wint aan transparantie!

Heelbeeld - zelfhelend vermogen

Hieronder:
een heelbeeld over je zelfhelend vermogen en op welk gebied er nog werk aan de winkel is…
Alles in je tekentaal zijn aspecten van jezelf, persoonlijk en onpersoonlijk,
positief en nog belast met oordeel.
Printerversie