1ste jaar - VERKENNINGSJAAR
2de jaar - KINDERTEKENDOCENT
2de jaar - KINDERCOACH BEELDEND
3rde jaar - SPECIALISATIEJAAR
4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT
opleiding tot tekentherapeut

Tekentherapeut - het vierde studiejaar

2) Het vak TEKENTHERAPEUT
- duurt nog 2 ½ jaar - na de basistraining

In 33 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen
na het behalen van het diploma Holistisch Tekendocent of Coach Beeldend
vanuit holistische mensvisie of kindertekentherapeut. 

Je werkt aan de verworven vaardigheden, die je als Holistisch Tekendocent, Coach Beeldend of Kindertekentherapeut hebt opgedaan. Je leert diverse vaardigheden om een anamnese op te nemen en een korte intakesessie te geven om te peilen of tekentherapie voor deze cliënt geschikt is.
Daarna volgt het gezamenlijk ondertekenen van een contract voor 6 sessies.
Je leert aansluitend ingaan op de klacht, ziekte en hulpvraag van een proefpersoon, je latere cliënt.
De tekentherapeut gaat op zoek naar het zelfhelende vermogen, eerst van zichzelf en dan van de medestudent waarmee je veel oefent. Je doet steeds een kracht en zwakteanalyse. Dit zelfhelende vermogen openbaart zich in iedere tekening evenals het ‘medicijn’ dat in iedere tekening zit en herkend en vertaald dient te worden naar het hanteren in het dagelijkse leven van de cliënt.

Tekentherapie ondergaan betekent aan jezelf werken, waardoor je een accepterend en bewuster, zelfhelend mens wordt.
Je komt in gesprek met je zelfhelende kwaliteiten maar ook met je schaduw: dit is het psychische onbewuste gebied waar alle nare gebeurtenissen en emoties liggen opgeslagen, die wachten om aan het licht te komen.
De omzetting van zwakte en onvermogen naar kracht en helderheid noemen we ‘het proces’ en dat vraagt om mensenkennis en dieptepsychologische verbanden. Wetenschappelijk onderzoek naar de motieven van verdrongen beelden doe je naast het bestuderen van wetmatigheden over Karma en Dharma, (Oosterse geneeskunst) die de blauwdruk van een mensenleven vormen samen met de psychotherapeutische werkmodellen de basisvisie van je vak.


 

Behalve in het werk van CG Jung is er nog weinig beschreven over de betekenis van droombeelden en getekende beeldinformatie en nog amper over de energetische waarde van het ventileren van negatieve gevoelens en het zichtbaar maken ervan, van de psychose (het uiteenvallen van de cliënt) om het goud te diggen uit deze beerput! Vandaar dat wij dit vak zien als een moderne alchemie!
De tekentherapeut raapt alle uit elkaar gevallen delen bijeen en helpt ze te transformeren en integreren. Met transformeren bedoelen we het opschonen en ophelderen van vervuilde beelden waar oordeel en boosheid aan kleeft.
De biochemische reacties van kleur en symboliek zullen op den duur wetenschappelijk worden, omdat tekentherapie tot een frequentietherapie van de toekomst behoort, waarbij de tekenaar zich in een hogere of lagere frequentie kan brengen.
Tekenen brengt je in een lichte trance, waardoor je bij beelden komt die anders verborgen blijven.
De fijne en grove motoriek bij vele oefeningen zorgt tevens voor een optimale hersensynchronisatie en doorbloeding, omdat het de ademtoevoer direct stimuleert. Vaak laat je staande tekenen! Daarbij kun je veranderingen toevoegen en deze weer internaliseren, onder begeleiding van een tekentherapeut, zodat je tekorten aangevuld worden. Dit klinkt kort door de bocht maar hoort tenslotte tot ons zelfhelend vermogen.
Dit doe je vanuit het besef dat je toeschouwer kunt zijn vanuit een hoger zelf gevoel.
Door toeschouwer te zijn kun je pas objectief en onpersoonlijk naar je levensdrama’s kijken en deze ‘behandelen’ vanuit mededogen en acceptatie.
Vanuit die visie zien we heel precies wat we eigenlijk nodig hebben om ons heel en gelukkig te voelen.
De vele subpersonen die ons leven beheersen komen aan bod en worden ontmaskerd. Daarmee vriendschap sluiten betekent de regie krijgen over hun functies en mogelijkheden.
Er wordt gekeken wat achter het probleem, de klacht of hulpvraag ligt en wat het je oplevert om het in stand te houden; bijv. alles wat je daardoor niet aan hoeft te gaan. De klacht of je ziekte blijft dan een alibi om niet te participeren rond levenstaken en opdrachten. Niet vreemd dat je jezelf dan uiteindelijk gaat betreuren!
Zeggen wat je ziet is het begin van het aanvaarden van je keuze om juist dit beeld te tekenen en niet de vele anderen die nog in je sluimeren!
Dat wat je zichtbaar maakt wordt nu bruikbaar voor je hulpvraag en inzicht.

Het lezen van de TEKENTAAL

De tekening wordt altijd grondig bevraagd en bekeken vanuit een tijd-ruimte aspect, de symboliek, energie, interactie en kleurinformatie. Daarbij komt nog dat we overtuigd zijn dat ieder mens:
Gehoord, gezien, begrepen en aangeraakt wil worden: dit zijn de peilers van ons vak.
Door zicht te krijgen op de eigen getekende beelden, de lichaamsgebonden energie te ervaren in die tekentaal, leer je de tekening als een plattegrond van je bewustzijn en een stukje levensgeschiedenis zien.
Oude overtuigingen en weerstanden kunnen omgewerkt worden of smelten als sneeuw voor de zon, omdat de tekening nieuwe inzichten oplevert.
Hierdoor kun je nieuwe conclusies en eigen vrijere keuzes maken. Het leven voelt weer stromend, lichter en positief. In de tekentaal liggen antwoorden deels uit je onbewuste, om je leven in balans te brengen en het gevoel van welzijn, zin en levensbestemming te versterken of terug te winnen.
Ook in het noodlot en je ziekte, kan zin en winst ervaren worden. Door erover te tekenen komen de mentale en onbewuste informaties bijeen, daar heb je als tekentherapeut je vertaalslagen te maken.

Basisvaardigheden v.d. Tekentherapeut

BASISVAARDIGHEDEN VAN DE TEKENTHERAPEUT
 Het lezen van de tekentaal, je inlevend vermogen, het erkennen van de schaduw, het transformeren van negatieve emoties en oud zeer, counselstrategieën en vertaalslagen van de tekentaal, naar lichaam en leven van de cliënt zijn basisvaardigheden.
 De tekentherapeut maakt bijna altijd gebruik van inductietechnieken om de eigen beelden op te roepen en te internaliseren.
 Autobiografische verbanden en lichaamswerk komen in de tekentherapie voortdurend aan bod, waardoor de emoties rijkelijk gaan stromen, de zintuigen zich meer openen en er bereidschap groeit voor de kracht om uit de impasse te komen en je te willen ontwikkelen.
 Het mobiliseren van de wil als schepper van je eigen werkelijkheid staat centraal. Autobiografische
gegevens worden bekeken vanuit de leeftijdsfasen met de typische leermomenten die daarbij passen.
 De tekentherapeut maakt van alle moderne en oeroude technieken gebruik zoals psychodrama, voicedialogue, N.L.P, kernkwadranten, alchemie, oude culturele rituelen en oerthema’s maar ook van natuurlijke en biologische wetmatigheden en frequentietherapie.
 De tekentherapeut werkt aan het ophelderen van de illusies en schaduwkanten, de ziek makende
invloeden, gestoorde beelden, negatieve emoties en overtuigingen van de persoonlijkheid.
 Je leert de lichte en positieve kanten van de persoonlijkheid te mobiliseren en te koppelen aan het hogere zelf: de dirigent van je leven.
 Tekenen werkt vertragend, bewerkt een soort mindfullness een stil en leeg worden. Jezelf op kunnen opladen en echt zien wie je bent is een noodzaak voor cliënten die direct “beter willen worden!”
 Dissociëren en associëren worden een nieuw soort spierfunctie!
 Zelfinzichten rond de kracht van je eigen beeldtaal en weerstand worden ervaren als een bevrijding omdat je keuzes en opties hebt. Dit is steeds het doel van de therapie.

De tekentherapeut hanteert een eigen diagnostiek die tot de dieptepsychologie behoort en al 28 jaar lang wetenschappelijk onderzocht is. Modules en proefschriften hierover dienen de integrale en natuurkundige gezondheidszorg en integrale psychiatrie.

WAAR WERKT DE TEKENTHERAPEUT
De tekentherapeut werkt individueel in eigen praktijk, als creatief counselor, vanuit de psychosynthese. In de gezondheidszorg, als autobiografisch begeleider en vele andere vormen van procesbegeleiding. De teken- therapeut werkt aan het ophelderen van de schaduwkanten en ziek makende beelden van de persoonlijkheid. Je leert de lichte en positieve kanten van de persoonlijkheid te mobiliseren en te koppelen aan het hogere zelf: de dirigent van ons leven.
Zelfinzichten rond de kracht van de eigen beeldtaal worden ervaren als een bevrijding en zijn steeds het doel van de therapie.
De tekentherapeut kan ook werken op een arbeidsbureau of in het ministerie.
Therapeut en docent werken in de seizoen en vakantie industrie met specifieke doelgroepen. Ze werken binnen het onderwijs en naschoolse opvang. Werken aan opleidingen die met scholing aan mensen te maken hebben zoals de PABO’s de RT, Logopedie en Fysiotherapie. Werken met verplegend personeel, in loopbaanbegeleiding enz.

DE BEROEPSVERENIGING VOOR TEKENTHERAPIE IN NEDERLAND
Zowel de tekentherapeut als tekendocent kunnen zich aansluiten aan de landelijke beroeps-vereniging TEKENTAAL ter bevordering van tekentherapie in Nederland. Zolang je studeert kun je al aspirant lid zijn.
Zowel de opleiding als de vereniging organiseren nascholing en bijzondere studiedagen.
De beroepsvereniging heeft haar eigen website: http://www.tekentaal.nl


 

Printerversie