Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Opleiding Genezend Tekenen

Inschrijving voor de OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
en de OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE
houdt in dat u de onderstaande voorwaarden accepteert.


Betaling:
Het lesgeld wordt via de bank betaald, met vermelding van factuur nummer, administratiecode en uw naam(deze gegevens staan op uw factuur). Voor het volgende studiejaar krijgt u een nieuwe factuur/betalingsovereenkomst, als u verder kunt/mag studeren in overleg met het docententeam.

Een kopie van uw factuur met de betalingsovereenkomst moet
volledig ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar het secretariaat:
Opleiding Genezend Tekenen, Deventerweg 63, 7203 AD Zutphen.


Pas als een eerste betaling op onze rekening ontvangen is,
heeft u recht op deelname aan deze studie.

Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd.

ANNULERING

Mocht u nog afzien van deelname dan gelden vanaf nu de volgende annuleringskosten:
€ 20,- per geannuleerde dag zoals introductiedagen of nascholingsdagen.
€ 70,- voor het annuleren van een meerdaagse cursus.
€ 300,- voor het annuleren van een meerdaagse cursus of een studiejaar.

Tot 1 week voordat de studie(dag), cursus of workshop begonnen is, is annuleren mogelijk, daarna is het hele factuurbedrag verschuldigd, ook bij termijnbetaling. In overleg kan ter compensatie met 50% korting een soortgelijke studie(dag), cursus of workshop worden geboekt.
Indien u gedurende het opleidingsjaar stopt, blijft het gehele bedrag voor dat studiejaar verplicht en houdt u zich aan uw ondertekende betalingsovereenkomst.
We aanvaarden geen aansprakelijkheid als annuleringen ons niet of niet tijdig bereiken.

Onderbreking en vervolg van uw studie:
Onderbreking van de studie is mogelijk door ziekte, calamiteiten, echtscheiding e.d.
U heeft geen recht op restitutie. Lessen mogen altijd ingehaald worden:
in een andere groep, of in het jaar daarop in overleg met de docenten. Wel graag tijdig van te voren aanmelden per e-mail: mailto:genezendtekenen@kpnmail.nl op welke dag u komt inhalen.

U kunt tot maximaal 2 jaar de studie onderbreken en op de lesdag van de onderbreking
weer instromen. Er worden wel € 20,- per inhaallesdag in rekening gebracht.
U krijgt opnieuw een factuur voor alle inhaallessen die u zelf moet boeken, in overleg met de administratie en de docenten.
- DE STUDIEKOSTEN STIJGEN ca 5 % PER JAAR. -

Medicijngebruik:
Uw intake-mentor, en later de docenten, moeten op de hoogte gebracht worden van evt. medicijngebruik, als het gaat om: antidepressiva, antipsychotica of slaapmiddelen.
Het kan de gevoeligheid in het werken met mensen en de verantwoording die dat met zich meebrengt beïnvloeden. Het verzwijgen hiervan kan tot schorsing van de studie leiden.

- Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandelt. -

Studie modules:
Op alle studiemodules is copyright van toepassing. Modules mogen niet gekopieërd worden. Wilt u delen verwerken, moet er bronvermelding vermeld worden, en toestemming gevraagd worden van de auteur.

Uw naam:

Plaats en datum:

Hieronder uw handtekening voor akkoord:


Download de inschrijfvoorwaarden:

Inschrijfvoorwaarden [16 KB]
van de Opleiding Genezend Tekenen
en de Opleiding Creatieve Communicatie


Printerversie