Selecteer een pagina

TEKENTAAL – BEROEPSVERENIGING   –   oorspronkelijk opgericht door Lisa Borstlap

Je kunt je direct (eerst als aspirantlid en na het behalen van je diploma als werkend lid) aansluiten bij de landelijke beroepsvereniging http://www.tekentaal.nl ter bevordering van tekentherapie in Nederland. Je ontvangt dan o.a. het blad “Stroom in beeld” en kunt studiedagen bijwonen. De opleiding en de beroepsvereniging organiseren nascholing en bijzondere studiedagen.
Je volgt tenminste 2x per jaar zulke studiedagen en krijgt hier een certificaat voor. Je wordt geacht intervisie en supervisie te volgen. Dit versterkt je werk, verantwoordelijkheid en collegialiteit. – Supervisie, naschoolse projecten en intervisie groepjes worden naar behoefte georganiseerd door de beroepsvereniging.

NASCHOLING EN INTERVISIE  – Via de opleiding en de beroepsvereniging worden er nascholingsdagen georganiseerd.  Zie het “Stroom in beeld” blad. Supervisie, naschoolse projecten en intervisie groepjes worden naar behoefte georganiseerd.

De vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.  Door aansluiting bij de RBCZ kunnen behandelkosten vanuit de aanvullende verzekering eventueel vergoed worden door zorgverzekeraars.

Daarnaast is aansluiting bij het BATC ook mogelijk:        https://www.batc.nl/

Het BATC

Bijna twintig jaar geleden zorgden ongeveer 700 verschillende werkvormen en bijbehorende kleine beroepsorganisaties ervoor dat er bij de overheid, zorgverzekeraars, therapeuten en consumenten onduidelijkheid heerste over de natuurgeneeskundige branche. Inhoudelijk wist men niet wat men moest verwachten en daarnaast werd de kwaliteit van het aanbod niet gewaarborgd. Veel therapeuten werkten destijds al met meervoudige werkvormen. Doordat er alleen beroepsorganisaties voor enkelvoudige werkvormen bestonden, werden therapeuten beperkt in hun activiteiten en konden velen niet doen waar ze eigenlijk steengoed in waren; het werken als volwaardig holistisch natuurgeneeskundig therapeut.

Om in deze behoefte te voorzien is in 1998 Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) opgericht, met als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn.