Selecteer een pagina
– PRIVACY VERKLARING –
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.genezendtekenen.nlhttps://www.kolam.nl
Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie
Laarstraat 77     7201 CC Zutphen     tel. 0575 470553

Lisa Borstlap is de Functionaris Gegevensbescherming van de Opleiding Genezend Tekenen en
Creatieve Communicatie. Zij is te bereiken via het contact-formulier op onze websites.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Zie de volledige Privacy verklaring hieronder en/of als PDF document:  GenezendTekenen – privacy verkaring 28-02-2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

– PRIVACY VERKLARING –
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.genezendtekenen.nl – https://www.kolam.nl
Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie
Laarstraat 77 7201 CC Zutphen tel. 0575 470553
Lisa Borstlap is de Functionaris Gegevensbescherming van de Opleiding Genezend Tekenen en
Creatieve Communicatie. Zij is te bereiken via het contact-formulier op onze websites.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens
– Telefoonnummer – E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze inschrijvings- website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u: (zie het inschrijfformulier op https://www.kolam.nl)
– levensovertuiging en motivatie voor het volgen van uw studie – gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Juiste begeleiding in uw studie-processen
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen en
besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie) tussen zit.

De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Windows 10 Pro met Norton Security beveiliging en Windows Defender;
SnelStart boekhoud-systeem – in samenwerking met Westerveld en Vossers Accountants en Adviseurs;
extra beveiligd HTTPS Studenten-volg en inschrijfsysteem;
Microsoft Office, Corel, Affinity en Adobe Tekstverwerking en Publisher programma’s;
WordPress voor websites en Public Relation; Google+ en Facebook voor bekendmakingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn – 10 jaar
> Personalia, adres, inschrijving-gegevens >
voor alle nodige afhandelingen en begeleiding omtrend en tijdens uw studie.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan uw
mentor (als u een langere studie volgt) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie gebruikt alleen technische en functionele cookies, die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking en uw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen, zodat u bij een volgende keer makkelijk op uw account kun inloggen. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Technische gegevens
Tijdens elk bezoek, dus ook tijdens de inschrijving, wordt er een “session cookie” (PHPSESSID) gebruikt
om de browser te koppelen aan tijdelijke variabelen op de server. Dit cookie vervalt aan het einde van de
sessie, d.w.z. als de gebruiker de webbrowser sluit. – Er worden geen verdere cookies gebruikt, dus ook
niet voor het vergaren van surfinformatie, want er vindt geen tracking of profiling plaats.
De gegevens worden beschermd doordat de website secure http (HTTPS) gebruikt, doordat
wachtwoorden in de database worden opgeslagen middels encryptie, en doordat op de server het
besturingssysteem CentOS voorkomt dat andere gebruikers de bestanden en databasegegevens van
https://www.kolam.nl/ kunnen inzien.
De inschrijvings-website https://www.kolam.nl/ is gebouwd met PHP. Ook worden gebruikt onder
meer JavaScript, jQuery, jQuery UI, en jQuery Validation.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op https://www.kolam.nl
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
genezendtekenen@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij
u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het klachtenformulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.
https://www.genezendtekenen.nl/contact/