Selecteer een pagina

Studiegids 2022

Studiegids Opleidingen Genezend Tekenen 2022

Welkom in het studietraject van je keuze in de KOLAM tekenschool te Zutphen. Iedereen die een door het KTNO erkende opleiding wil volgen en met een diploma wil afstuderen, volgt altijd in ieder geval de basistraining.

 

GT1: basistraining van 21 lesdagen

Je leert in dit jaar genezend tekenprocessen, die je aan den lijve gaat ervaren met het daarbij behorende lichaamswerk.

Zowel culturele, biologische, psychologische en filosofische thema’s worden per dag uitgediept, gekoppeld aan je lijf en leven en sociale vaardigheden in het relatietekenen. Je krijgt per lesdag vier huiswerktaken die de huiswerkdocent op de studiedag dat je het inlevert gaat nakijken en je van advies en honorering zal voorzien.

Je ontwikkelt het lezen van de tekeningen van al deze thema’s en oefenen, tekenvaardigheid, kleurtechnieken, schildertechnieken en ruimtelijk werk. Je mag van de 72 huiswerktaken er maximaal acht missen uit diverse thema’s om verder te studeren naar keuze:

Als tweede jaar kun je afstuderen als holistisch tekendocent voor kinderen of voor volwassenen. Je kunt dus kiezen of je met volwassenen of met kinderen wil werken. Dit zijn twee aparte docentenjaren, waarin je themamappen aanlegt, methodisch en didactisch leert werken met je stem en gesticulatie. Je leert lessenreeksen ontwerpen van makkelijk naar moeilijk, actuele themadagen en workshops geven vanuit de tijdgeest, zoals de gevolgen van corona, de signalen van het milieu, nieuwe uitdagingen voor sociale netwerken, de rechten van de mens en wereldvrede. Je leert een lezing geven aan een zelfgekozen doelgroep, verhalend bordtekenlessen geven in haalbare stapjes en projecten ontwikkelen om meer zelfvertrouwen en zelfinzicht te krijgen. Je leert vooral lesgeven op een holistische manier, waarbij je denken, je emoties en gevoel en je lichaam aangesproken wordt.

Je kunt het basisjaar GT1 en het docentenjaar achter elkaar volgen om een volledige tekenenpraktijk voor kinderen of volwassenen op te zetten en je te profileren als zelfstandig ondernemer. Je krijgt een diploma voor holistisch tekendocent.

Als extra aanvulling kun je hierna het autobiografisch jaar volgen om meer inzicht te krijgen in de leeftijdsfasen waaraan je lesgeeft, en om autobiografische thema’s in je lessen te verwerken.

 

Als tweede studiejaar kun je ook kiezen om coach beeldend te worden in 20 lesdagen. Je leert hoorbaar luisteren, wens of de hulpvraag van de cliënt goed doorschouwen en counselvaardigheden ontwikkelen door de vele sessievormen die je op school en thuis gaat oefenen. Door de sessievormen eigen te maken, ontwikkel je je eigen stijl en methode. Je leert zelfstandig inschatten welke strategie je kiest vanuit wat je geleerd hebt, humor en empathie inzetten en ook jezelf profileren in je vak met een lezing aan de hand van een heelbeeld. Je oefent om de twee weken thuis coach beeldendsessies, die je huiswerkdocent nakijkt digitaal en doet aan het eind van het jaar een theorie- en praktijkexamen met een onbekende persoon.

Het coach beeldendjaar kun je volgen voor kinderen of voor volwassenen. Dit zijn 2 aparte jaren. Je kunt hier ook twee jaar aan werken en je verdiepen in dit boeiende actuele vak, zodat je zowel met kinderen en hun ouders, waar de problematiek vaak ligt, kunt werken. Veel kinderen zitten tussen wal en schip en hebben beeldende, imaginaire coaching nodig. De wilskracht en assertiviteit van het kind wordt aangesproken. De coach werkt toekomstgericht en vooral praktisch en effectief vanuit een huidige situatie.

 

Het is raadzaam om na dit jaar de autobiografische route te volgen en ook zelf in leertherapie te gaan, want in je praktijk merk je al gauw hoeveel blinde vlekken en valkuilen je nog hebt.

De autobiografische route is voor ieder mens zinvol, omdat je door alle leeftijdsfasen heen opdrachten krijgt via inductie die je tijdens de les goed onder de loep neemt en leert beschrijven. Met deze 45 autobiografische tekeningen heb je een hele autobiografie getekend met verschillend materialen, waarbij nog eigen foto’s en bijzondere trauma, hoogte- en dieptepunten in kaart gebracht kunnen worden. Je leert je eigen tekeningen goed lezen.

De autobiografische tekenroute duurt 13 lesdagen tot de zomervakantie. Na de zomer kun je leertherapie volgen van 7 lesdagen in kleine groepjes van 3 of 4 studenten bij de docent thuis of in de Kolam. De leertherapie kun je naar eigen wens doen. Het is alleen verplicht de leertherapie te volgen als je tekentherapeut wil worden en verder wil studeren.

 

Het tekentherapiejaar

Als je therapeut wil worden moet je tenminste 4 jaar gestudeerd hebben. Dit is een reguliere vereiste in Nederland.

Om tekentherapeut te worden studeer je na het 1e basisjaar en de autobiografie met leertherapie, nog 2 jaar tekentherapie: bestaande uit anderhalf jaar tekentherapeutische sessiethema’s en daarna nog een half jaar verdieping in het bestuderen van de tekentaal in de context van wat dit voor het lichaam en leven van de cliënt betekent. De therapeut gaat terug in het verleden van de cliënt waar de klachten, trauma’s en hulpvragen van de cliënt zijn begonnen en brengt dit terug naar het heden. In het hier en nu worden oude beelden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Je komt in gesprek met de angsten en pijnen uit het verleden. De vervolgsessies zijn bedoeld om het verwerkingsproces te beginnen.

 

Het verschil tussen een coach beeldend en een tekentherapeut is dat de coach beeldend toekomstgericht werkt en de tekentherapeut altijd het verleden betrekt in het heden.

In het tekentherapeutische jaar bestaat het huiswerk uit het oefenen van de aangeboden sessievormen thuis, die door een docent digitaal worden nagekeken. De sessievormen leer je tijdens de lesdagen ervaren en oefenen. Je leert counselvaardigheden, het inzetten van tekenopdrachten, het lezen van de tekeningen enhet betrekken van lichaamswerk, vervolgopdrachten, een behandelplan opstellen en vele technieken om zo een effectieve en affectieve zelfstandige therapeut te worden, die zijn eigen stijl en strategie kan waarborgen. Aan deze route is ook een theorie- en praktijkexamen verbonden, waarbij je met dezelfde persoon twee sessies geeft. Hieruit blijken jouw inzichten en verworven vaardigheden.

 

Wil je een jaartje digitaal studeren?

Volg dan het jaar tekentaal van 15 lesdagen, die je per twee weken aangereikt krijgt. Je leest de modules door en gaat dan thuis drie huiswerktaken maken. Deze worden door de huiswerkdocent digitaal nagekeken en daarna volgt een online nabespreking van circa 1 uur.  Aan het eind van het jaar werk je enkele tekeningen uit, die je samen met een persoonsbeschrijving van de tekenaar voordraagt om je bekwaamheden als tekentaaldeskundige te presenteren.

Je bent dan geen tekentdocent, coach beeldend of tekentherapeut, maar bent wel in staat om in je eigen beroepspraktijk tekentaal in te zetten als ondersteuning van je vak.

Dus: Wil je kennismaken met de complexiteit van de tekentaal dan kun je vrijblijvend 15 dagen het traject tekentaal lezen volgen bij een erkende en ervaren tekentaal specialist, die tevens een tekentherapiepraktijk levert.

 

Het autobiografische half jaar op zichzelf volgen

Wil je aan jezelf werken en dat via de tekentaal inzichtelijk maken, waardoor je ook toegang krijgt tot het onbewuste gebied van jezelf, dat ook in je dromen voorkomt, dan kun je het autobiografische half jaar volgen. Dit doe je ook om heftige gebeurtenissen in je leven te verwerken en te documenteren als deel van jouw bestaansrecht.

Optioneel is om daarna als gewenst nog leertherapie te volgen.

 

Welke route is voor mij geschikt?

Wil je een diploma halen, overleg dan even met een van onze docenten wat vanuit jouw achtergrond de beste route is. Dit kan tijdens de opleiding ook nog veranderen, waardoor je je doelen leert bijstellen.

Wat je ook kiest hangt af van hoe je je ermee verbindt vooral in het eerste jaar. In het eerste jaar trek je een lootje met een lesthema, waarvoor je aan het eind van het jaar een eindpresentatie geeft.

 

Kunsteducatie bestaat uit 10 lesdagen, iedere maand van het jaar, minus de zomermaanden. Elke maand wordt een kunstenaar belicht vanuit zijn techniek, stijl, materiaal en expressie.

Dit jaar staat los van de opleiding, maar geeft vooral veel vaardigheid om als docent een grotere doelgroep aan te spreken, lezingen te geven en specifieke workshops te houden.

 

Workshops in De Kolam

Alle docenten in de KOLAM geven gedurende het jaar bijzondere workshops en zomerscholen waarin jij je geheel vrijblijvend van de toch gedisciplineerde studieroutes kunt ontwikkelen naar keuze.

Deze programma’s worden in de nieuwsbrief vier keer per jaar rondgestuurd. Je kunt je op deze nieuwsbrief gratis abonneren.

Geef dit even aan per telefoon of e-mail: genezendtekenen@kpnmail.nl

Vrijstellingen kunnen in overleg met de student en het team van docenten gekregen worden: eventueel na een korte test van vaardigheden.

 

Introductiedagen zijn op zondag 3 oktober en zondag 21 november Op deze dag vertellen we over de studiemogelijkheden en ervaar je een aantal werkvormen waarbij je een impressie krijgt hoe je de werkvormen leest. Rond een lekkere lunch kun je het pand met zijn diverse ruimtes bekijken en je even afzonderen in de tuinen of de tuinzaal.

 

Praktische informatie

De Kolam ligt net buiten het winkelcentrum van Zutphen op 7 minuten lopen van het NS-station. Onze studenten, die zich thuis gaan voelen in Zutphen en in ons heerlijke studiepand, komen graag eens terug om bij te kletsen over hun praktijk of nieuwe ideeën op te doen, want wij als docententeam zijn ook altijd met vernieuwing bezig en actualisatie.

De KOLAM tekenschool is sinds 1983 officieel bezig zichzelf te ontwikkelen, waardoor het een sociaal maatschappelijke functie heeft in onze maatschappij en overal waar leerprocessen gevraagd worden.

De KOLAM is tevens een levensschool, waar heel veel gedeeld wordt, gelachen en ook gejankt, waarbij er van harte meegeleefd wordt.

De tekenschool bestaat uit een hoofdgebouw, een grote tuinzaal en nog een klein bakhuisje voor intieme sessies. Omringd door binnentuinen die door hun stilte en beslotenheid de kwetsbaarheid van jezelf blootgeven beschermen en geheimhouding gewaarborgd blijft.

Door de opleiding is er een beroepsvereniging ontstaan, de vereniging Tekentaal, die jaarlijks twee keer samenkomen.

De vereniging Tekentaal is een landelijke organisatie met vele leuke initiatieven. In het bestuur van de beroepsgroep worden vernieuwende projecten en ervaringen aangeboden en gedeeld: een nieuw soort familie waarin iedereen zich thuis gaat voelen en steeds meer opties krijgt om ook digitaal te studeren of stage te lopen bij verschillende praktijken die met creativiteit en holisme aan het werk zijn.

Wat levert het op: heel veel levensvreugde en stabiele energie. Betrokkenheid in groepsprocessen: leren van elkaar. Zelfonderzoek in de vele vormen van zelfreflectie, lichaamswerk, betere coördinatie en vormen van expressie, die jouw persoonlijkheid laten opbloeien.

Wat kost het: goed geïnvesteerd geld. Je mag altijd in termijnen betalen of een of twee jaar tussendoor aan je praktijk werken, totdat je er aan toe bent om weer verder te studeren.

Gemiste lessen mag je altijd in het jaar daarop inhalen.

Voor individueel advies over mogelijke keuzes kun je ons bellen op maandag- op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur naar ons kantoor met tel.nr. 0575-470553.

Bedankt voor het lezen en de aandacht voor deze mogelijke studierichtingen, die je in overleg met ons team kunt samenstellen.