Selecteer een pagina

De opleiding biedt zes holistische beroepsopleidingen aan, die deels onder de complementaire zorg – kunsteducatie en psychosociale zorg vallen.

Tekendocent – Coach beeldend – Tekentherapeut – Kindertekendocent – Kindercoach beeldend – Kindertekentherapeut

Zie de  Studiegids 2019 Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie

De Opleiding is geaccrediteerd bij het KTNO   

en geregistreerd bij het CRKBO

Hier kunt u zich voor de   Nieuwsbrief  aanmelden

                          met korte presentaties / lessen.

AANMELDEN IS NIET NODIG – wilt u ons toch over uw aanwezigheid informeren stuur dan een bericht via:        onze contact pagina

GRATIS OPEN DAG  van de Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie.  –

Je kunt tijdens deze dag kennismaken met docenten en onze manier van werken.

De opleiding biedt zes holistische beroepsopleidingen aan, die deels onder de complementaire zorg – kunsteducatie en psychosociale zorg vallen.

In 2019 zijn het 1ste jaar van Genezend Tekenen en het 1ste jaar van de Creatieve Communicatie samengevoegd.

2019 Studiejaar – TEKENTAAL LEZEN  voor je beroepspraktijkDeze studie is speciaal ontwikkeld door Lisa Borstlap, voor Coaches en Therapeuten, die met behulp van teken‐ en schilderwerk, de cliënt een diepere ervaring willen bieden rond zijn doel of hulpvraag. Hiermee kun je een betere diagnose stellen en je behandelplan aanvullen.  2019 Studiejaar – Tekentaal lezen

De Opleiding Genezend Tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.  –  Genezend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer.      Het helpt jezelf weer vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.    –  De tekening is een projectie-veld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie opgehengeld en zichtbaar gemaakt en de specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen. – De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn.  – Het doel is altijd opheldering ervaren van wie je bent in je authentieke zelf.

De Opleiding Creatieve Communicatie.  Creatieve communicatie met kinderen is erop gericht dat het kind zichzelf ontdekt middels zijn beeldtaal. Daardoor kan het beter in contact komen met zichzelf, de ander en zijn sociale netwerk. Negatieve emoties mogen er zijn en door het uittekenen ervan leert het kind ze niet weg te drukken maar de energie ervan op een positieve manier te gebruiken. Ieder kind tekent uit een innerlijke noodzaak om zijn ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld het wordt gepest op school en tekent zichzelf in een ondergronds hol, omdat het nog niet assertief genoeg is. Door relatie tekenspelletjes, krachtcircuits en thema’s  ( bv. “Ik ben van mezelf” ) kan het kind geleidelijk aan tegengas geven en zichzelf leren bekrachtigen.

NIEUW: werkboek in onze webwinkel

www.klank-en-vorm.eu

NASCHOLING:

22 sept.2019 Tekentherapie bij Dementie

 

Tekentherapie en Dementie – Werkboek

Lisa Borstlap en Tonny Mastenbroek

Overzicht van studiedagen, nascholingen , cursus e.a.  /  inschrijven via  www.kolam.nl

Zie uitgebreide informatie over de opleidingen en studierichtingen:

Locatie

De KOLAM – tekenschool voor kunst en communicatie – Laarstraat 77  7201 CC Zutphen

Nascholingen en studiedagen

zie de  actuele informatie

Bezoek ook onze YouTube kanaal met films en Dia shows:

https://www.youtube.com/GenezendTekenen en CreatieveCommunicatie

Zie ook onze website:  www.creatievecommunicatie.org

en onze webwinkel: www.klank-en-vorm.eu

Inschrijven kunt u zich via:  www.kolam.nl

Kolam tekenen

Energetische technieken

Creatieve Communicatie - Tekenen met en voor kinderen

Kleurtechnieken

Teambuilding - workshops voor bedrijven

Op zoek naar samenhang

Hundertwasser, Miro, Kandinsky, Iconen - workshops en studiedagen

Escher cursus

Hundertwasser workshop