De Opleiding Genezend Tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen. Genezend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer. Het helpt jezelf weer vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.

De tekening is een projectieveld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie opgehengeld en zichtbaar gemaakt en de specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen. De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn.   – Het doel is altijd opheldering ervaren van wie je bent in je authentieke zelf.

De Opleiding Creatieve Communicatie.  Creatieve communicatie met kinderen is gericht op dat het kind zichzelf ontdekt middels zijn beeldtaal en in contact te komen met de ander en zijn sociale netwerk.

Negatieve emoties mogen er zijn en door het uittekenen ervan leert het kind ze niet weg te drukken maar de energie ervan op een positieve manier te gebruiken.

Ieder kind tekent uit een innerlijke noodzaak om zijn ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld het wordt gepest op school en tekent zichzelf in een ondergronds hol, omdat het nog niet assertief genoeg is.

Door relatie tekenspelletjes, krachtcircuits en thema’s  ( bv. “Ik ben van mezelf” ) kan het kind geleidelijk aan tegengas geven en zichzelf leren bekrachtigen.

De opleiding biedt zes holistische studierichtingen aan, die deels onder de complementaire zorg – kunsteducatie en psychosoziale zorg vallen.

2018 Studiejaar – TEKENTAAL LEZEN  voor je beroepspraktijkDeze (nascholings) studie is speciaal ontwikkeld door Lisa Borstlap, voor Coaches en Therapeuten, die met behulp van teken‐ en schilderwerk, de cliënt een diepere ervaring willen bieden rond zijn doel of hulpvraag. Hiermee kun je een betere diagnose stellen en je behandelplan aanvullen.

Zie impressies van eerdere koffiefilter kunst dagen – click op de tekst:

Koffiefilter workshop met Lisa Borstlap      
      

en:    Koffiefilter kunst met Lisa Borstlap

Zie uitgebreide informatie over de opleidingen en studierichtingen:

Locatie

De KOLAM – tekenschool voor kunst en communicatie – Laarstraat 77  7201 CC Zutphen

Nascholingen en studiedagen

zie de  actuele informatie

Zie ook onze website:  www.creatievecommunicatie.org

en onze webwinkel: www.klank-en-vorm.eu

Inschrijven kunt u zich via:  www.kolam.nl

Kolam tekenen

Energetische technieken

Creatieve Communicatie - Tekenen met en voor kinderen

Kleurtechnieken

Teambuilding - workshops voor bedrijven

Op zoek naar samenhang

Hundertwasser, Miro, Kandinsky, Iconen - workshops en studiedagen

Hundertwasser workshop

Escher cursus