Selecteer een pagina

De opleiding biedt zes holistische beroepsopleidingen aan, die deels onder de complementaire zorg – kunsteducatie en psychosociale zorg vallen.

Tekendocent – Coach beeldend – Tekentherapeut – Kindertekendocent – Kindercoach beeldend – Kindertekentherapeut

Zie de  Studiegids 2019 Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie

De Opleiding is geaccrediteerd bij het KTNO   

en geregistreerd bij het CRKBO

De Opleiding Genezend Tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.  –  Genezend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer.       Het helpt jezelf weer vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.

Het studiejaar – TEKENTAAL LEZEN  voor je beroepspraktijk begint op 13 sept.2019

Deze studie is speciaal ontwikkeld door Lisa Borstlap, voor Coaches en Therapeuten, die met behulp van teken‐ en schilderwerk, de cliënt een diepere ervaring willen bieden rond zijn doel of hulpvraag. Hiermee kun je een betere diagnose stellen en je behandelplan aanvullen

Zie het programma van het   Studiejaar – Tekentaal lezen      Inschrijven via www.kolam.nl

22 september 2019  Tekentherapie bij dementie
met Lisa Borstlap en Tonny Mastenbroek

Hoe werk je met mensen die een vorm van dementie hebben of mensen in de terminale zorg?  Zie nadere informatie in de folder: 22 sept.2019 Tekentherapie bij Dementie

Het maximum aantal deelnemers is bereikt en inschrijving is vanaf nu (12-8-2019 16 uur) niet meer mogelijk. Mocht u interesse hebben, dan kunt u uw gegevens op de contactpagina achterlaten:   https://www.genezendtekenen.nl/contact/   en wij berichten als evt. een nieuw datum gepland wordt.

13 oktober 2019  –   INTRODUCTIEDAG voor de OPLEIDINGEN

DAGPROGRAMMA van 10.00 tot 17.00 uur.   Zie nadere informatie:   INTRODUCTIEDAG 13 okt.2019      Aanmelden via www.kolam.nl

De opleidingen starten in 2020 met een basistraining van 2,5 jaar. 

In dit traject leer je tekeningen lezen en bevragen en word je tekentaal-deskundige.

Studieroute schema in 2020

 
 

In de basistraining kun je ontdekken of je met kinderen of volwassenen wilt tekenen of met beide doelgroepen. Je kunt dan met meerdere diploma´s afstuderen:  Holistisch Tekendocent voor kinderen of voor volwassenen of  voor beiden.

Studenten die geen docent willen worden kunnen workshops of cursussen gaan geven in autobiografische tekenprocessen of doorstuderen voor (Kinder)Coach Beeldend of (Kinder)Tekentherapeut.

Basisstudie 1: Helend Tekenen (21 lesdagen)

Alle basistechnieken, oefeningen en thema’s van Genezend tekenen en Creatieve Communicatie worden in dit jaar behandeld. Dit jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Basisstudie 2: Holistisch & autobiografisch werken (33 lesdagen) Deze anderhalf jaar bestaat uit 5 lesblokken. Start in 2021

Blok 1: Visie en Basisvaardigheden (7 lessen):  onderwerpen zijn o.a.  ontwikkelingsfasen in de tekening, tekeningen lezen en bevragen, holistisch werken, psychosynthese, symboliek en metaforen, energetisch en lichaamsgericht werken, materiaalkennis.

Blok 2: Thema’s van deze tijd (9 lessen):  Hoe herken je signalen en hoe geef je tekenadvies. Deze lessen zijn gericht op kinderen en/of volwassenen.  Onderwerpen zijn o.a.: symboliek tussen hemel en aarde, dromen, 3 vormen van fantasie, pesten, scheiding, HSP, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, afscheid en verlies, dyslexie, beelddenkers, faalangst en zelfvertrouwen.

Blok 3: Jezelf profileren (4 lessen):  o.a. PR, visitekaartje, beroepsethiek, website, open atelier en lezing geven.

Blok 4: Keuze blok waar je óf je diploma Holistisch Tekendocent voor volwassenen en/of kinderen gaat halen.– Beide is ook mogelijk met extra kosten voor het tweede diploma.

Blok 5: Autobiografisch onderzoek (9 lessen):  Eigen autobiografisch onderzoek door middel van tekeningen, met aandacht voor je eigen processen en symboliek.  Dit vijfde blok is verplicht voor wie verder gaat studeren. – Deze verdiepende lessen zijn tevens de afsluiting van je basistraining.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coach Beeldend : opleiding tot coach voor volwassenen (CB) of kinderen (KCB) (20 lesdagen plus 3 supervisiedagen)

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen waarin je vanuit een theoretische basis en structuur leert om coachsessies vanuit de tekentaal te geven. Je leert om samen met de cliënt door middel van beel- dende expressie en lichaamswerk het doel helder te krijgen.

Je leert de (onbewuste) informatie die zichtbaar wordt in de tekening of ander beeldend werk vertalen naar concrete, praktische stappen. Vandaaruit stel je een persoonlijk coachtraject samen, waarbij de beeldende werkstukken steeds het uitgangspunt zijn.

Tijdens dit jaar oefen je met proefpersonen.

Je sluit dit jaar af met een praktijk- en theorie-examen voor het diploma CB of KCB.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tekentherapie: opleiding tot therapeut voor volwassenen (TT) of kinderen (KTT) (33 lesdagen plus 6 leertherapiedagen)

De tekentherapeut start met een hulpvraag en gaat met het getekende beeld van de ziekte of klacht aan de gang. Zij/hij werkt met het zelfhelend vermogen van de cliënt en de (onbewuste) informatie uit de tekening. Counselen n.a.v. teken- en schilderopdrachten geeft heel direct inzicht in hoe de cliënt de regie over zijn leven weer terug kan vinden.

In dit studiejaar oefen je met proefpersonen. Je leert de hulpvraag helder krijgen, de autobiografie en het lichaam betrekken en teken/schildersessies op maat geven. Je krijgt theoretische achtergron- den over diverse psychologische en pathologische processen. Je sluit deze periode af met een praktijk- en theorie-examen om het diploma TT of KTT te halen.

Hier kunt u zich voor de   Nieuwsbrief  aanmelden

De Opleiding Genezend Tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.   –  De tekening is een projectie-veld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie opgehengeld en zichtbaar gemaakt en de specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen. – De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn.  – Het doel is altijd opheldering ervaren van wie je bent in je authentieke zelf.

De Opleiding Creatieve Communicatie.  Creatieve communicatie met kinderen is erop gericht dat het kind zichzelf ontdekt middels zijn beeldtaal. Daardoor kan het beter in contact komen met zichzelf, de ander en zijn sociale netwerk. Negatieve emoties mogen er zijn en door het uittekenen ervan leert het kind ze niet weg te drukken maar de energie ervan op een positieve manier te gebruiken. Ieder kind tekent uit een innerlijke noodzaak om zijn ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld het wordt gepest op school en tekent zichzelf in een ondergronds hol, omdat het nog niet assertief genoeg is. Door relatie tekenspelletjes, krachtcircuits en thema’s  ( bv. “Ik ben van mezelf” ) kan het kind geleidelijk aan tegengas geven en zichzelf leren bekrachtigen.

Overzicht van studiedagen, nascholingen , cursus e.a.  /  inschrijven via  www.kolam.nl

Zomerschool 2019  –  er zijn 3 losse dagen gepland.
Zie nadere informatie: https://www.genezendtekenen.nl/berichten/zomerschool-2019/

Zie uitgebreide informatie over de opleidingen en studierichtingen:

Locatie

De KOLAM – tekenschool voor kunst en communicatie – Laarstraat 77  7201 CC Zutphen

Nascholingen en studiedagen

zie de  actuele informatie

Bezoek ook onze YouTube kanaal met films en Dia shows:

https://www.youtube.com/GenezendTekenen en CreatieveCommunicatie

Zie ook onze website:  www.creatievecommunicatie.org

en onze webwinkel: www.klank-en-vorm.eu

Inschrijven kunt u zich via:  www.kolam.nl

Kolam tekenen

Energetische technieken

Creatieve Communicatie - Tekenen met en voor kinderen

Kleurtechnieken

Teambuilding - workshops voor bedrijven

Op zoek naar samenhang

Hundertwasser, Miro, Kandinsky, Iconen - workshops en studiedagen

Escher cursus

Hundertwasser workshop