Tekentaal     –     Lisa Borstlap

IK WIL OP TEKENLES OF IN TEKENTHERAPIE  –  WAT KOM IK DAN TEGEN?

TEKENEN ALS JE EIGEN INNERLIJKE TAAL
Ieder mens kan tekenen, ook al denk je van niet, het is een heel avontuur en plezierig om te doen, alleen en samen, als non verbaal gesprek op papier.

Je krijgt een tekenopdracht, die je geheel naar eigen kunnen gaat uitvoeren.
Je volgt je potlood op papier en kiest de kleuren die volgens jouw gevoel passen bij de beelden.Eerst sta je stil bij de tekenervaring zelf: wat ging er niet allemaal in je om terwijl je aan het tekenen bent. Allerlei nieuwe gedachten en gevoelens over jezelf en het thema dat je aan het uitvoeren bent.
Het onbewuste deel van jezelf komt hierdoor naar de oppervlakte, wordt zichtbaar en de tekendocent en tekentherapeut helpen je kijken naar je eigen tekentaal om deze te leren lezen, door middel van zorgvuldig gestelde vragen.
Je wordt uitgenodigd om te leren kijken naar jezelf in het projectieveld van jouw tekening.
De kleuren en de beweging kan je leren voelen, de symboliek kan je leren begrijpen en je oer eigen processen in de tekentaal nodigen uit tot interactie. Gun jezelf de ervaring hoe verrassend mooi het wordt, of afschuwelijk, confronterend!
De tekening is een plattegrond van je bewustzijn, een spiegel van je nog sluimerende vermogens. In de tekening zit altijd iets bruikbaars… je ziet het vaak niet gelijk… je leert scannen, ontspannen kijken met een soort van 3d blik.

Iedereen kan het, stap voor stap, op zoek naar de zin en het verband van die thema’s die in je leven een rol spelen zoals geboorte, reizen, vriendschap, rituelen, sterven, verlies, woede, vrede, enz.

De thema’s groeien vanuit de deelnemers, in iedere tekenles herken je thema’s vanuit je eigen zoektocht als mens. Je eigen inbreng en de interactie met de groep of de therapeut is dus belangrijk.

Je werkt met verschillende materialen en maten papier.
Schildervaardigheden en werken met krijtsoorten,
collages en ruimtelijk werken met klei hoort er bij,
zodat je je op een veelzijdige manier leert uitdrukken via de beeldtaal,
de energietaal en de symbooltaal.

Deze plattegrond van je eigen voorstellingsvermogen helpt je groeien en verwerken. Je mag je eens lekker uitleven op groot papier en dan weer binnen de veilige cirkel een mandala laten ontstaan of aan symbolische heelbeelden werken, die een helende werking op je hebben.

Je zelfhelende vermogen wordt op die manier aangesproken en ontwikkeld. Soms ga je in gesprek, samen op een papier en leert op een unieke en ook wel intieme manier communiceren in stilte: dit is het zo kenmerkende relatietekenen. Hierdoor leer je elkaar op een nieuwe manier kennen en waarderen.
Tekentherapie is geschikt voor mensen die relatieproblemen hebben.

Lisa Borstlap heeft al in 1964 ontdekt dat tekenen gekoppeld aan lichaamswerk rond levensvragen een genezende werking heeft op de mens in onze jachtige tijd. Zij werkte toen met psychiatrische patiënten. Zij heeft hier haar levenswerk van gemaakt en actualiseert jaarlijks modules en lesinhoud, opdat de ervaringen levendig en up to date zijn.

INFORMATIE UIT HET ONBEWUSTE
Tekenen brengt ons weer in contact met de informatie uit het onbewuste.. . . een oeroud concept dus.
Carl Jung herformuleerde deze beeldtaal als authentieke en bruikbare informatie die helpen tot het individuatieproces van de mens; wat wil zeggen: jezelf worden, bewust van je verborgen dimensies en deze in je waakbewustzijn integreren.

DROMEN, NACHTMERRIES EN DAGDROMEN/ FANTASIëN
Deze beeldinformatie die soms ook in dromen naar boven dringt, bevat waardevolle inzichten over levensvragen, klachten en problemen.De tekentaal lezen en vertalen helpt oud zeer op te ruimen, traumata te verwerken en negatieve emoties om te zetten in kracht en levensvreugde.
Ieder mens heeft een scala aan openlijke en heimelijke fantasieën, die deels verdrongen of verboden, toch een eigen leven krijgen in je schaduwbewustzijn.
Vele moderne en oeroude methodes en technieken worden gebruikt in de opleiding om deze engelen en kwelgeesten te ontmaskeren en hiermee een creatief proces op gang te brengen.
Niets gaat ooit verloren, de vraag is dus:  hoe wil jij je eigen ‘beeldmateriaal’ gebruiken of transformeren?

OUDE GENEZENDE TRADITIES
De spirituele dimensie in dit vak gaat terug in de geschiedenis naar de oeroude tradities van oorspronkelijke culturen, waar de magie van het scheppende woord verbonden met magische tekens om een helende werking te bewerkstelligen, heel gewoon waren.
Het woord of een zin koppelen aan de tekenervaring versterkt de werking van de beeldtaal en dat is nog lange tijd voelbaar. We noemen dit krachtcircuits, die je a.h.w. ingroeft als positieve lading.
Je bouwt aan jezelf, stelt een daad en maakt iets interns, verborgens zichtbaar.

ENERGETISCH TEKENEN EN OERSCHILDEREN
Een specialiteit van de opleiding is het energetische tekenen, en het oerschilderen met de handen en vingertoppen, dat tal van emotionele lagen aanboord en de opgesloten informatie over wie jij bent en wat je hebt meegemaakt, vrij maakt.
Hierdoor gaat de student op een veilige manier in regressie door ontlading van oude patronen en kwelgeesten in zijn hoofd, of interne emotionele reacties.
Huilen, kreunen en schreeuwen zijn welkom bij energetisch lichaamswerk, dat begint en afgesloten wordt door goed te gronden en te ademen. Veiligheid boven alles!
Daarna ziet de tekening er anders uit, ‘het kwartje valt’.

HET PROCES AANGAAN
Het aanvaarden en integreren van je eigen informatie, het jezelf en anderen leren vergeven wat jou is aangedaan en hoe jij jezelf schuldig of klein kunt voelen door van je eigen handelingen, gedrag en patronen bewust te worden, noemen we  ‘het  proces aangaan.’
Dit is het doel van tekentherapie. De docent biedt een lichtere vorm van thema verwerking aan bij zijn studenten en de therapeut stemt zich volledig af op de individuele hulpvraag van zijn cliënt.
Bij chronische klachten wordt de zin van de klacht bekeken in de tekentaal en de wijze of het nut van de instandhouding ervan. Zolang je nog iets te leren of te veranderen hebt, zal een klacht of ziekte aanhouden, evenals negatieve gedragscodes.
In die zin is tekentherapie een kwantum genezing. Veilig, omdat de cliënt zelf aan het werk gaat en tenslotte zichzelf geneest.

ZELFHELEND VERMOGEN
De tekendocent en therapeut zijn overtuigd van dit zelfhelende vermogen in ieder mens. Zelf gebruiken de docenten dit medium voortdurend om gezond en in balans te blijven. . .  en natuurlijk ook om uit volstrekte nieuwsgierigheid, met humor en relativiteitszin naar de eigen problematiek te kijken.

HUMOR
Net als bij de Griekse drama’s is het goed om na het tekenen, het onder de loep nemen en opruimen van je eigen drama, erom te lachen, met liefde en humor te relativeren en de essentie ter harte te nemen. – Psychodrama en voice dialogue zijn technieken die de therapeut hanteert om dit te bewerkstelligen.