Lisa Borstlap – grondlegger en initiator van de

Opleiding Genezend Tekenen 

Creatieve Communicatie,  Tekentaal,

veel nascholingstrajecten workshops en cursussen

is gestopt met het lesgeven.

 

Vanaf 2023 zal Lisa individuele nascholing en

nazorg voor je praktijk bieden op aanvraag.

‘Ik wens iedereen een voorspoedig vervolg van deze fijne en effectieve studie, want we hebben een prachtig actueel vak voor de tijdgeest die ons allemaal aangaat, zowel kinderen als volwassenen. In de KOLAM zal het winkeltje nog toegankelijk blijven.’ Bel voor een afspraak of een consult voor nazorg:           Lisa Borstlap      06 25 45 14 12.

De KOLAM is vanaf 4 maart 2021 weer open voor onze studenten.

Vandaag, 1-3-2021, heb ik toestemming gekregen van de burgermeester Zutphen, de crisismanager en de Rijksoverheid  om de lessen in De KOLAM vanaf 4 maart te hervatten, met de maatregelen die wij in acht nemen.

Ik ben blij om iedereen weer welkom te heten, van harte Lisa.

De Opleiding GENEZEND TEKENEN is sinds 1984 ononderbroken bezig zichzelf te vernieuwen en te kwalificeren. Ontstaan vanuit een maatschappelijke psychosociale behoefte is de opleiding uitgegroeid tot 6 studierichtingen met een eigen beroepsvereniging en heeft een groot nationaal en deels internationaal netwerk. Er is een toenemend draagvlak in de maatschappij, jeugdzorg, outplacement, curatieve en preventieve gezondheidszorg voor het beeldend werken. Het beroep tekentherapeut en tekendocent is al sinds meer dan 18 jaar erkend als zelfstandig beroep.

Jaarlijks studeren er ca. 150 studenten aan de opleiding onder bezielende begeleiding van 10 medewerkers. Door de praktijkgerichte lessen is het studieklimaat inspirerend, zeer toegankelijk en direct toepasbaar. Vanaf de eerste lesdag werk je al met proefpersonen om je observatie te scholen.
De opleiding werkt volgens interactieve leerprincipes, waarbij de student kennis, inzicht, vaardigheden, een beroepsmatige houding en groepsprocessen leert toepassen. Per lesdag worden thema’s aangeboden en ondersteunt in een schriftelijke module van 30 tot 70 pagina’s achtergrondinformatie, oefeningen en werkthema’s met praktijkvoorbeelden. Door veel zelfreflecties rond de studiethema’s, zelfonderzoek en het eigen maken van de werkvormen, kan er met recht gesproken worden van een doelgerichte vakkundigheid. Na 35 jaar onderzoek naar de wetmatigheden van de beeldtaal in de creatieve en energetische vormgeving, kan een snelle diagnose gesteld worden n.a.v. een hulpvraag of doel.
De opleiding hanteert het werkmodel van de psychosynthese en put uit vele psychologische en cultuurhistorische mensvisies. De student kan zich zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewust en onbewust, tussen hersenfuncties en motoriek, tussen denken, voelen en emoties en de complexiteit van onze wil. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wordt geïntegreerd in de lesstof.
Wie schrijf die blijft, maar wie tekent geeft zichzelf direct bestaansrecht en kan.

De opleiding biedt zes studierichtingen aan vanuit een holistische mensvisie. 6 zelfstandige beroepen, die zowel voor de scholing van creatieve communicatie en autobiografische processen, als in de complementaire zorg, als docent, coach beeldend en therapeut opleiden tot een diploma.

NIEUWSBRIEF voor werkboeken van LISA

De Tekentaal   –  tekenen als je eigen innerlijke taal –  LISA BORSTLAP – Directrice en initiator van de opleidingen

Basis opleiding - 2 jaar

In de basistraining kun je ontdekken of je met kinderen of volwassenen wilt tekenen of met beide doelgroepen. Je kunt dan in het 2e jaar in beide richtingen afstuderen:  Holistisch Tekendocent voor kinderen of Holistisch Tekendocent voor volwassenen. –

Vervolg opleiding – 13 lesdagen

Deze autobiografische vervolg opleiding loopt tot de zomer en bestaat uit 13 lesdagen waarin je je eigen autobiografie onderzoekt. Je leert tekeningen lezen en doorvragen. Deze studieroute is verplicht als je wilt doorstuderen voor Coach Beeldend of Tekentherapeut voor kinderen en volwassenen

Coach beeldend - 1 jaar

Een Coach werkt met doelen en wensen, gesteld door de cliënt (volwassen of kind). Je begint in een actuele situatie en werkt toekomstgericht naar verbetering of oplossingen.

Je leert samen met de client een doel te stellen en werkt met individuele cliënten of kleine groepen. De cliënt maakt een tekening van het gestelde doel.

Je leert met deze tekening te counselen, lichaamswerk te doen en een ‘kracht-zwakte’ analyse te maken. Hierdoor krijgt de cliënt inzichten die vertaald worden naar huiswerk. Je leert conflicten te analyseren en bruikbare metaforen te bedenken.

Teken Therapeut - 1,5 jaar

De Tekentherapeut vertaalt de klacht of negatieve hulpvraag naar een positieve hulpvraag en onderzoekt deze samen met de cliënt.  Je laat de tekenopdracht eerst intern beleven en daarna tekenen. Met deze tekening ga je counselen, lichaamswerk doen en een ‘kracht-zwakte’ analyse maken. Hierbij wordt het zelfhelend vermogen aangesproken. Met inzichten uit deze sessie geef je de client huiswerk mee.

In dit studiejaar oefen je met proefpersonen.

Na deze opleiding kun je als  tekentherapeut werken in eigen praktijk of in de gezondheidszorg.