Selecteer een pagina
De Opleiding GENEZEND TEKENEN is sinds 1984 ononderbroken bezig zichzelf te vernieuwen en te kwalificeren. Ontstaan vanuit een maatschappelijke psychosociale behoefte is de opleiding uitgegroeid tot 6 studierichtingen met een eigen beroepsvereniging en heeft een groot nationaal en deels internationaal netwerk. Er is een toenemend draagvlak in de maatschappij, jeugdzorg, outplacement, curatieve en preventieve gezondheidszorg voor het beeldend werken. Het beroep tekentherapeut en tekendocent is al sinds meer dan 18 jaar erkend als zelfstandig beroep.

Jaarlijks studeren er ca. 150 studenten aan de opleiding onder bezielende begeleiding van 10 medewerkers. Door de praktijkgerichte lessen is het studieklimaat inspirerend, zeer toegankelijk en direct toepasbaar. Vanaf de eerste lesdag werk je al met proefpersonen om je observatie te scholen.
De opleiding werkt volgens interactieve leerprincipes, waarbij de student kennis, inzicht, vaardigheden, een beroepsmatige houding en groepsprocessen leert toepassen. Per lesdag worden thema’s aangeboden en ondersteunt in een schriftelijke module van 30 tot 70 pagina’s achtergrondinformatie, oefeningen en werkthema’s met praktijkvoorbeelden. Door veel zelfreflecties rond de studiethema’s, zelfonderzoek en het eigen maken van de werkvormen, kan er met recht gesproken worden van een doelgerichte vakkundigheid. Na 35 jaar onderzoek naar de wetmatigheden van de beeldtaal in de creatieve en energetische vormgeving, kan een snelle diagnose gesteld worden n.a.v. een hulpvraag of doel.
De opleiding hanteert het werkmodel van de psychosynthese en put uit vele psychologische en cultuurhistorische mensvisies. De student kan zich zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewust en onbewust, tussen hersenfuncties en motoriek, tussen denken, voelen en emoties en de complexiteit van onze wil. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wordt geïntegreerd in de lesstof.
Wie schrijf die blijft, maar wie tekent geeft zichzelf direct bestaansrecht en kan.

De opleiding biedt zes studierichtingen aan vanuit een holistische mensvisie. 6 zelfstandige beroepen, die zowel voor de scholing van creatieve communicatie en autobiografische processen, als in de complementaire zorg, als docent, coach beeldend en therapeut opleiden tot een diploma.

Aanmelden NIEUWSBRIEF

1) Tekendocent (2 jaar)
2) Coach Beeldend (3,5 jaar)
3) Tekentherapeut (4 jaar)

4) Kindertekendocent (2 jaar)
5) Kindercoach Beeldend (3,5 jaar)
6) Kindertekentherapeut (4 jaar)

De Tekentaal   –  tekenen als je eigen innerlijke taal –  LISA BORSTLAP – Directrice en initiator van de opleidingen