De thema’s van de Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie zijn vanaf 2020 samengevoegd om de student een maximum aan studiemateriaal te bieden waardoor je zowel met volwassenen en/of met kinderen kunt werken.
STUDIEDUUR: Tekendocent/Kindertekendocent – 2 jaar. Coach beeldend/Kindercoach beeldend – 3,5 jaar. Tekentherapeut/Kindertekentherapeut – 4 jaar.

De Opleiding Creatieve Communicatie

– Tekenen in dienst van zelfontplooiing en zelfinzicht  –

  • Het eerste jaar is verkennend.
  • Het tweede jaar is verdiepend.
  • Het derde jaar is specialistisch.
  • Het 4de jaar is pratijkgericht en eindexamenjaar.

 

Het eerste jaar is verkennend.

Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.
Afsluiting met een certificaat van je competenties.

2e jaar – KINDERTEKENDOCENT > VERDIEPINGSJAAR <   

TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN DE GROEP 

Je leert lesgeven in alle leeftijdsfasen van 3 tot 12 jaar en inzicht krijgen hoe je de ontwikkeling van de tekentaal kunt stimuleren in je lessen en sociale vaardigheden vergroten. Het ontwerpen van tekenlessen op maat en per doelgroep word je vakgebied.

Visie: Kinderen vinden het leuk om tekenvaardigheid en expressief te worden, zichzelf te profileren zich vindingrijk uit te drukken over wie ze zijn en willen worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Omdat tekenen een kindeigen taal is wordt het kind bevestigd in wie hij is. Door respect en bewondering voor het werk van anderen, nemen negatieve emoties en ongewenst gedrag af.