Selecteer een pagina

AUTEURSRECHT. – ©   De Auteurswet beschermt alle inhoud van deze website.

Niets op deze website mag worden gebruikt voor eigen onderneming e.a.

Alles is geestelijk eigendom van de Opleiding Genezend Teken, auteur Lisa Borstlap.

Alle inhoud en teksten zijn gerechtelijk beschermd.

Tegen al dan niet opzettelijke (dreigende) inbreuken op het intellectueel eigendomsrecht

zal de rechthebbende (Opleiding Genezend Tekenen – Lisa Borstlap) zich uiteraard verzetten.

Inbreuk is bijvoorbeeld wanneer iemand zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt,

door ze op internet te zetten (al dan niet door middel van streaming), af te drukken in een boek of kopieën te geven

aan een ander. Grootschalige inbreuk op auteursrechten noemt men ook wel ‘piraterij’.

Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner Conventie van 1886.

In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld.

In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:

«Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde,

wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»