AUTEURSRECHT. – ©   De Auteurswet beschermt alle inhoud van deze website en het volledige studiemateriaal ontwikkeld door Lisa Borstlap.

Niets op deze website of van het studiemateriaal mag worden gebruikt voor eigen onderneming e.a.

Alles is geestelijk eigendom van de Opleiding Genezend Teken, auteur Lisa Borstlap.

Alle inhoud en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Zie uitgebreide documentatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/bescherming-intellectueel-eigendom 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/octrooien-ofwel-patenten/vormen-bescherming/auteursrecht

Tegen al dan niet opzettelijke (dreigende) inbreuken op het intellectueel eigendomsrecht

zal de rechthebbende (Opleiding Genezend Tekenen – Lisa Borstlap) zich uiteraard verzetten.

Inbreuk is bijvoorbeeld wanneer iemand zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt,

door ze op internet te zetten (al dan niet door middel van streaming), af te drukken in een boek of kopieën te geven

aan een ander. Grootschalige inbreuk op auteursrechten noemt men ook wel ‘piraterij’.

Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner Conventie van 1886.

In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld.

In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:

«Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde,

wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»