Omdat de Opleiding Genezend Tekenen eind van dit jaar gaat stoppen met het aanbieden van alle studietrajecten is de Opleiding uitgeschreven uit het CRKBO register sinds september 2022. ____________________________________________________________________________________________________________________________

De Opleiding Genezend Tekenen is geregistreerd bij het CRKBO
> Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs <
als aanbieder van beroepsgerichte scholing.