3e en 4e jaar KINDER TEKENTHERAPEUT

Bij kindertekentherapie is het belangrijk om diverse werkvormen te beheersen waarin het kind ontdekt: “Ik ben ook van mezelf.” Hierdoor wordt het weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft.
Het kind heeft recht op zijn innerlijke wereld en leert die veilig en schoon te houden door positieve beelden te internaliseren.
Je gaat met ouders in gesprek: De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden.
Het 3e jaar begint met 8 dagen autobiografisch werken en dan 5 leertherapiedagen bij een docent van de opleiding. – De laatste 7 lessen maak je een start met kindertekentherapie (zie het rooster op www.kolam.nl).
Het 4e jaar ga je het vak kindertekentherapie goed uitdiepen vanuit verschillende doelgroepen en vanuit theoretische achtergronden bij de diverse psychologische processen. Ook volg je 5 supervisiedagen.
Je oefent met medestudenten en met kinderen, waarbij je een casusmap opbouwt die je aan het eind van het jaar presenteert.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
– Anamnese opnemen, intakesessie geven, behandelplan maken
– Onderzoek naar de verbanden tussen lichaam, gevoelsleven en geestelijke vermogens van het kind
– Tekenopdrachten ontwerpen die aansluiten op de hulpvraag van het kind
– Sessiestructuur en verschillende sessievormen oefenen
– Tekentaal lezen vanuit kracht-zwakte analyse en andere modellen, zoals K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
– De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit, vertalen naar de hulpvraag, het zelfhelend vermogen uit de tekening inzetten.
– Trauma’s en blokkades en de winst van negatieve emoties
– Inzetten van systeemopstellingen, mindmappen, heelbeelden, visualisatietechnieken, NLP, rollenspel en voice -dialoque
– Werken met verhalen, symbolen en metaforen
– Het lichaam aanspreken en betrekken in elke sessie.
– De 3 vitale intelligenties in hoofd, hart en buik aanspreken
– De rol van de ouders/opvoeders en sociale netwerk van het kind betrekken
– Confronteren en honoreren
– Inzicht in psychologische processen
– Goed doorvragen, associëren en dissociëren.
– Structuur en tijd in de therapiesessie bewaken
– Afsluiten van de therapieperiode;
– verslag geven van de winst van tekentherapie en wat nog bleef liggen
– Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
– Contact met ouders/opvoeders en school
– Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren en uitleggen waar beelden vandaan komen
– Eigen strategie en stijl ontwikkelen en dit kenbaar kunnen maken
– Je eigen proces (overdracht en tegenoverdracht)
– Ontwikkelen van houding, stem, emotioneel kunnen spiegelen
Met het presenteren van je casusmap met 6 sessies met een kind, sluit je de
studie af en kun je een eigen praktijk als Kinder Tekentherapeut starten.