Lisa Borstlap – grondlegger en initiator van de

Opleiding Genezend Tekenen 

Creatieve Communicatie,  Tekentaal,

veel nascholingstrajecten workshops en cursussen

is gestopt met het lesgeven.

 

Vanaf 2023 zal Lisa individuele nascholing en

nazorg voor je praktijk bieden op aanvraag.

‘Ik wens iedereen een voorspoedig vervolg van deze fijne en effectieve studie, want we hebben een prachtig actueel vak voor de tijdgeest die ons allemaal aangaat, zowel kinderen als volwassenen.’  In de KOLAM zal het winkeltje nog toegankelijk blijven. Bel voor een afspraak of een consult voor nazorg:      Lisa Borstlap    06 25 45 14 12     

Zie veel achtergrond informatie over de opleiding op    www.lisaborstlap.com       .

OPLEIDING GENZEND TEKENEN

OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE

TEKENTAAL LEZEN

Opleiding Genezend Tekenen 

Creatieve Communicatie  en  Tekentaal .

Een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.

Je leert  hoe je teken- en schilder technieken kunt gebruiken om gevoelens en emoties te uiten, te herkennen en te sturen. Je kunt opgeleid worden tot coach, therapeut of docent om workshops en lessen te geven.
Je leert lichaamsgericht, holistisch, universeel en cultureel te werken. Hierdoor zijn deze opleidingen ook bijzonder geschikt om je eigen creativiteit te ontwikkelen. 

De opleiding start met een basistraining van 2 jaar. 

Het legt een stevig fundament om je eigen stijl en methode in een van de afstudeer richtingen te realiseren. Je kunt de basisjaren ook volgen voor je eigen kunstzinnige ontwikkeling en om kennis te maken met de basisonderdelen en vaardigheden van Genezend Tekenen. In dit traject leer je tekeningen lezen en bevragen en word je tekentaal-deskundige.

 

STUDIEDUUR:    Tekendocent/Kindertekendocent –  2 jaar.   Coach beeldend/Kindercoach beeldend – 3,5 jaar. Tekentherapeut/Kindertekentherapeut – 4 jaar.

Basisjaar 1  –   21 lesdagen

Hoe werkt Genezend Tekenen?

Hoe observeer je de energie van een tekening? 

Hoe ervaar je het verschil tussen een energetische, symbolische, metaforische, abstracte of figuratieve expressie? Hoe beïnvloedt de kleurbeleving het beeld?

Welke technieken en materialen passen het beste?

Welke rol speelt timing bij een oefening om tot een juiste diagnostiek te komen?

Je leert lichaamsgericht, holistisch, universeel en cultureel tekenen en schilderen.

Lichaamsgericht werken betekent dat we voor of na het tekenen de bewegingen uit de tekening nadoen in het lichaam. Dit doen we om het visuele beeld op te slaan in het lichaam en de emoties die het beeld of de oefening oproept te voelen.

Holistisch werken betekent de cognitie aanspreken, de emoties peilen en het lichaam betrekken bij alle oefeningen en thema’s, omdat deze 3 gebieden elkaar beïnvloeden. We werken met de brein- hart- en buikintelligentie.

Universele thema’s zoals de golfbeweging, spiralen, lemniscaten, geometrie, de complexiteit van de vormtaal en ritmisch dynamisch /muzikaal tekenen zijn al oeroud en zijn zelfhelend.

Culturele thema’s zoals knopen en vlechten, Aboriginal kunst, het kruis, de Kolam, de mandala, labyrinten en doolhoven, verrijken je mondiale bewustzijn en geven je rituele voeding.

Psychosociale thema’s doen we elke dag tijden het relatietekenen. Extreme vormen en spontaan en intuïtief tekenen maken je psychosociaal bewust. Je gaat de oefeningen en thema’s direct met proefpersonen thuis oefenen. Je huiswerk van 4 taken per 2 weken wordt door een huiswerkdocent nagekeken, die je kunt consulteren tijdens de middagpauze. Alle basistechnieken, oefeningen en thema’s van Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie worden in dit jaar behandeld. Dit jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie en een certificaat.

Basisjaar 2   –   21 lesdagen

Vervolg basisjaar waarin je begint met psychosynthese. Dit zijn drie bewustzijnslagen: het dagbewustzijn, het hogere een euforische bewustzijn en het onbewuste waarin wij ongewenste zaken verdringen. De informatie uit deze bewustzijnslagen komt in iedere tekening tot uitdrukking.

Verder leer je de specifieke ontwikkelingsfasen van kindertekeningen. Omdat deze fasen in tekeningen van volwassenen weer terugkomen, kunnen we zien wanneer iets heeft gespeeld in de jeugd.

Je leert voor de klas te staan, lessen en workshops te ontwikkelen, een lezing te geven, omgaan met groepsdynamiek en een holistische lesstructuur waar te borgen.

21 lesdagen, inclusief een lezing geven, verhalend bord-tekenen examen, holistische les geven aan een groep.  Afsluiting met het Diploma Holistisch Tekendocent voor Kinderen en Volwassenen.

Basis 3 vervolg opleiding: Autobiografisch tekenen        13 lesdagen

Alle leeftijdsprocessen worden stapsgewijs doorlopen.  Onderzoek door middel van tekeningen, met aandacht voor je eigen processen en symboliek. Dit halve jaar is vooral een eigen scholingsweg.  Autobiografisch inzicht is noodzakelijk om individueel Tekentherapie te geven.

Afsluiting met certificaat.

Dit halve autobiografische jaar is verplicht voor wie verder gaat studeren voor Coach beeldend of Tekentherapie.

Basis 3 vervolg opleiding:     Leertherapie        7 lesdagen

LEERTHERAPIE (na de autobiografische studie)     te betalen aan de leertherapeut, die de factuur aanmaakt

Coach beeldend   –  20 lesdagen en 3 supervisiedagen

Een Coach beeldend werkt met doelen en wensen, gesteld door de cliënt (volwassen of kind). Je begint in een actuele situatie en werkt toekomstgericht naar verbetering of oplossingen. Je leert samen met de client een doel te stellen en werkt met individuele cliënten of kleine groepen. De cliënt maakt een tekening van het gestelde doel. Je leert met deze tekening te counselen, lichaamswerk te doen en een ‘kracht-zwakte’ analyse te maken.

Hierdoor krijgt de cliënt inzichten die vertaald worden naar huiswerk. Je leert conflicten te analyseren en bruikbare metaforen te bedenken. Na deze opleiding kun je met humor, confrontatie, empathie en psychologische inzichten en strategieën aan de slag in eigen praktijk of in het bedrijfsleven.

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen waarin je vanuit een theoretische basis en structuur leert om coachsessies vanuit de tekentaal te geven.

Je leert de (onbewuste) informatie die zichtbaar wordt in de tekening of ander beeldend werk te vertalen naar concrete, praktische stappen. Vandaaruit stel je een persoonlijk coachtraject samen, waarbij de beeldende werkstukken steeds het uitgangspunt zijn.  

Tijdens dit jaar oefen je met proefpersonen en volg je 3 supervisiedagen extra bij een mentor.

Je sluit dit jaar af met een theorie- en praktijk-examen voor het diploma Coach Beeldend voor kinderen en volwassenen.

Tekentherapie – 1,5 jaar 33 lesdagen tekentherapie en 6 lesdagen leertherapie

De Tekentherapeut vertaalt de klacht of negatieve hulpvraag naar een positieve hulpvraag en onderzoekt deze samen met de cliënt.  Je laat de tekenopdracht eerst intern beleven en daarna tekenen. Met deze tekening ga je counselen, lichaamswerk doen en een ‘kracht-zwakte’ analyse maken. Hierbij wordt het zelfhelend vermogen aangesproken. Met inzichten uit deze sessie geef je de client huiswerk mee.

In dit studiejaar oefen je met proefpersonen. Je leert de hulpvraag helder krijgen, de autobiografie en het lichaam betrekken en teken/schildersessies op maat geven. Je krijgt theoretische achtergronden over diverse psychologische en pathologische processen.  

Je sluit deze periode af met een theorie- en praktijk-examen voor het diploma Tekentherapeut of Kinder Tekentherapeut.

Het Autobiografisch jaar.

Het diepgaande studiejaar over je eigen getekende autobiografie is open voor iedereen die zelfonderzoek willen doen met behulp van de tekentaal.  – 13 lesdagen op holistische wijze. 

TEKENTAAL Studiejaar

met behulp van teken‐ en schilderwerk, de cliënt een diepere ervaring willen bieden rond zijn doel of hulpvraag. Hiermee kun je een betere diagnose stellen en je behandelplan aanvullen.