3e studiejaar – KINDER COACH BEELDEND

WAT DOET EEN KINDERCOACH BEELDEND ?
De kindercoach beeldend
(KCB) werkt individueel met een kind (van 6 tot 16 jaar) of meerdere kinderen uit een gezin, of soms met het hele gezin in periodes van crisis of teveel stress. Door de situatie van het doel of de klacht uit te tekenen en hierover te counselen komt er inzicht en meer begrip voor elkaar.

De KCB werkt met het verbeeldingsvermogen van het kind, waarmee het zijn eigen innerlijke beelden en verwachtingen leert aanpassen in de werkelijkheid van zijn dagelijks leven …

De KCB helpt het kind om van zijn negatieve doel: “Ik wil deze papa en mama niet” of “Ik wil weg van deze rotschool waar ik gepest wordt” een positief doel te maken: “Ik wil dat papa en mama mij helpen en belangstelling voor me tonen” of “Ik wil de pestkoppen aanpakken en melden wat er gebeurd, zodat mijn school weer een veilige plek kan worden waar ik graag naartoe kan.”

Natuurlijk wordt eerst het negatieve doel een tijdje ‘behandeld’ door mee te leven en het kind recht te doen om zijn negatieve ervaringen serieus te nemen. Dan komt er vanzelf een moment dat het energie krijgt voor zijn positieve doel.

De sessies zijn pas klaar als het kind de regie over zijn leven weer terugpakt, weet en voelt wat het wil en daarnaar kan handelen.

De weerstand om te doen wat je wil en ook kunt, ligt vaak in oude angsten en overtuigingen en vooral wat anderen van jou vinden en zeggen. – Hiermee gaat de KCB afrekenen en er positieve affirmaties voor in de plaats geven. Een KCB medieert tussen kind en ouder of kind en school. Er kan sprake zijn van een conflict of scheiding waar het kind tijdelijk de dupe van wordt. Het kind heeft geen trauma opgelopen en hoeft dus niet in therapie, maar kan gedurende een moeilijke periode wat extra steun en vooral zelfinzicht krijgen in zijn situatie en leren hiermee om te gaan.

DOEL – Het kind leert communiceren vanuit helder denken, aangeven wat het voelt, nodig heeft en wil. – Het leert vooral duidelijk zijn in ja en nee, sorry en bedankt zeggen. – Het leert zijn grenzen voelen en aangeven, om respect vragen en geven, weer vriendelijk en hulpvaardig zijn en gewoon een blij kind worden!
HOE WERKT HET? – Het kind wordt voor een coachsessie aangeboden door zijn ouders of de school, die dan hun doelen voor het kind voorleggen: bijv. wij willen dat ons kind rustiger wordt, of beter leert luisteren en volgen.
Ieder kind reageert anders op de beproevingen in zijn leven, daarom is een neutrale, creatieve en inlevende Coach soms nodig, die weet altijd wel raad.
De KCB onderzoekt of het kind over een gezonde wil beschikt en doet dit via een vragenlijstje waarin duidelijk wordt hoe het kind zijn keuzes maakt en opvolgt.
De KCB medieert vaak tussen ouder en kind en zoekt op een creatieve en communicatieve manier om beider belangen te behartigen.

Een KCB kan het kind ook testen voor een schoolonderzoek of een beproeving die het kind te wachten staat, bijv. emigreren of dat er een tweeling op komst is, of dat ouders ruzie maken of gaan scheiden.

Competenties die je leert zijn:

 Intakegesprekjes voeren en peilen of het kind in aanmerking komt voor beeldend coachen.
– Een behandelplan maken en leren bijstellen omdat er weer doelen achter het doel uit de intake komen.
– Advies geven op maat en oudergesprekken voeren.
– Hulp of advies van andere specialisten en collega’s inroepen rondom de ethiek en eigen grensgevallen tussen waar coaching stopt en therapie gewenst is en andersom.
– De tekentaal snel kunnen lezen en vertalen naar het kind.
– Passend lichaamswerk doen en checken of het kind de opgedragen taakjes heeft geoefend.
– Het kind ten alle tijden veilig stellen en tot zekere mate geheimhouding waarborgen.
– Eigen speelse tekenopdrachten en werkvormen kunnen inzetten ten behoeve van het gestelde doel.
– Slotconclusies kunnen maken en prettig en respectvol communiceren met de ouders / grootouders
– Je praktijk en administratie op orde houden en een veilige inspirerende sfeer kunnen handhaven.

Examenonderdelen van de KCB zijn:

 > Voldoende huiswerksessies gedaan hebben <
3 Toetsen waarbij een kindertekening gelezen wordt aan de hand van een casus.
– Je sessiemap met tenminste 6 uitgewerkte sessies overhandigen/ ter inzage bij de huiswerkdocent
– Van daaruit een sessie uitvoerig bespreken plus je behandelplan toelichten; strategie en ethiek.
– Rapportage over oudercontact
– Visitekaartje en folder in de drukfase tonen
– Een lezing kunnen geven over je vak aan een onbekende doelgroep met voorbeelden van je werkwijze 30 min.
– Rollenspel en voice dialoque leren toepassen
– Een sessie voordoen in de groep waarbij gevraagde technieken ingezet kunnen worden

Alle overige vaardigheden zoals die van de tekendocent gelden ook voor de KCB