4e studiejaar – HOLISTISCH TEKENTHERAPEUT voor Kinderen en volwassenen

Een Tekentherapeut vertaalt een klacht naar een positieve hulpvraag en onderzoekt deze op een Holistische manier. Je laat de teken opdracht eerst intern beleven en daarna tekenen Met deze tekening ga je counselen, lichaamswerk doen en een ‘kracht-zwakte’ analyse maken. Hierbij wordt het zelfhelend vermogen aangesproken. Met inzichten uit de sessies geef je de client huiswerk mee

In dit studiejaar oefen je met proefpersonen.

Na deze opleiding kun je als  tekentherapeut werken in eigen praktijk of in de gezondheidszorg.

Wij raden aan om vóór deze opleiding eerst de opleiding Coach Beeldend voor Kinderen en Volwassenen te doen.

33 lesdagen en 6 dagen leertherapie (1,5 jaar) inclusief een theorie- en praktijk examen, afgesloten met een Diploma Tekentherapeut voor Kinderen en Volwassenen.

Tekentherapie is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische en diepte-psychologische vorm van beeldende therapie.   De tekentherapeut gaat met het getekende beeld van de ziekte of klacht aan de gang en wekt tegelijk het zelfhelend vermogen van de cliënt vanuit zijn levensloop. Teken- en schilderopdrachten geven heel direct inzicht hoe de cliënt de regie over zijn leven weer terug kan vinden.

In dit studiejaar oefen je met medestudenten en ook onbekende proefpersonen, die aan de opleiding studeren of vertrouwd zijn met de opleidings-visies.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Mensbeeldvisies, ontwikkelingspsychologie in deze tijdsgeest
 • Anamnese op nemen, intakesessie geven, de hulpvraag helder krijgen behandelplan maken
 • Het beeld dat de cliënt maakt van zijn klachten, ziektebeelden en hulpvragen is het uitgangspunt van de sessie; hoe houdt hij die in stand en wat is de winst en het leerproces ervan
 • Autobiografische verbanden leggen en via inductie in regressie gaan
 • Tekenopdrachten ontwerpen die aansluiten op de hulpvraag van de cliënt
 • Sessiestructuur en verschillende sessievormen oefenen
 • Tekentaal lezen vanuit kracht-zwakte analyse en andere modellen, zoals K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
 • De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit, vertalen naar de hulpvraag, het zelfhelend vermogen uit de tekening inzetten als huiswerk.
 • Trauma’s en blokkades uit de tekentaal signaleren
 • Inzetten van systeemopstellingen, mindmappen, heelbeelden, visualisatietechnieken, NLP, loopsessies, kernkwadranten, rollenspel en voice -dialoque
 • Werken met symbolen, metaforen en subpersonen
 • Het lichaam aanspreken en betrekken in elke sessie.
 • De 3 vitale intelligenties op een lijn krijgen
 • Confronteren en honoreren
 • Bewust maken van gedragspatronen en remmende overtuigingen
 • Inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt.
 • Inzicht in psychologische processen en de zin van negatieve emoties
 • Goed doorvragen, associëren en dissociëren en vooral met humor!
 • Het verband leggen tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand, intuïtie en geest
 • Structuur en tijd in de therapiesessie bewaken.
 • Verslagen en sessiemap aanleggen met zelfreflecties
 • Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
 • Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren en uitleggen waar beelden vandaan komen
 • Eigen strategie en stijl ontwikkelen
 • Je eigen proces (overdracht en tegenoverdracht)
 • Ontwikkelen van houding, stem en spreektaal; veilig kunnen vertalen op maat

Na dit studiejaar kun je als  tekentherapeut individueel werken in eigen praktijk, als creatief counselor, vanuit de psychosynthese. In de gezondheidszorg, in outplacement bureaus, als autobiografisch loopbaanbegeleider en vele andere vormen van procesbegeleiding.