Tekentaal online 2022.   Hoe ga je Tekentaal digitaal volgen?

Deze route is geschikt voor mensen die al een eigen praktijk hebben, zoals coaches, yoga-docenten, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, haptonomen, huisartsen, iedereen die zich voor heling voor mensen interesseert. De tekentaal geeft namelijk inzicht in de binnenwereld van iemands handelen en identiteitsgevoel.
Dit studiejaar bestaande uit 15 modules wordt na inschrijving van deze route iedere 2 weken per module aan je toegestuurd. Lees de inhoud rustig door. Je krijgt per module 3 huiswerkopdrachten.
1 of 2 taken doe je zelf, waarbij je ook tekeningen maakt en deze gaat lezen en 1 of 2 taken doe je met een proefpersoon, waarbij je diens tekening ook leest en bevraagt. Hierdoor leer je counselvaardigheden en inzicht krijgen in de psychologie en analyse van de tekentaal. Begrippen zoals kracht en zwakte in de tekening worden in de module ook voorgedaan. Je stuurt dit huiswerk inclusief de tekeningen die je in kleur moet scannen in je pc-programma naar de door ons aangewezen huiswerkdocent. In afstemming met je huiswerkdocent maak je steeds 2 wekelijks een afspraak voor een overleg online. Je huiswerkdocent kijkt je huiswerk na en corrigeert dit waar mogelijk en bespreekt de gemaakte huiswerkopdrachten online.
Het doel van deze studie is dat je toegang krijgt tot de informatie over het lezen van tekening als uitgangspunt voor een mogelijk behandelplan, want voor elke tekenopdracht is een doel gekoppeld, wat je daarmee beoogt en hoe je peilt of dat werkt. Je geeft de opdracht aan je proefpersoon/cliënt meestal via inductie (geleide fantasie). Soms doe je verschillende technieken even voor zodat de tekenopdracht emotioneel doorleefd kan worden. Zoals krassen bij woede of om een te veel lading ventileren, het zwalken om je keuzevrijheid beter te beleven, het roteren als intimiteit, troost en aandacht bij verlies, enz.
In iedere tekening wordt een verhaal verteld. Je leert dit lezen en vertaalslagen maken naar de leefsituatie van je cliënt. Je leert dus goed counselen en luisteren.
In deze route kom je 2x naar de opleiding in Zutphen:
Op donderdag 19 mei om je vorderingen te bespreken, je vragen te stellen en lichaamswerk bij een tekensessie te oefenen. Breng hiervoor fysieke tekeningen mee. Lichaamswerk moet aansluiten aan de ervaring van de tekentaal.
Op donderdag 24 november om je eindpresentatie te geven en elkaar weer te ontmoeten. De eindpresentatie houd in dat je het tekenproces dat je met een proefpersoon/cliënt hebt gedaan aan de groep presenteert. Tegen die tijd krijg je hiervoor nog aanwijzingen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt je ingedeeld in een groepje van 2, 3 of 4 medestudenten. Je mag dus ook met je vriendin of partner deelnemen en dit aangeven.